تجارت

تجارت

کتاب های مربوط به حوزه ی تجارت، موضوعاتی چون چگونگی کارکرد عوامل تجاری، رویکردهای موفق کسب و کار، روش های مختلف کارآفرینی و سایر جنبه های تئوری و عملی دنیای تجارت را مورد بررسی و کنکاش قرار می دهند.

نمایش فیلتر های جستجو
کتاب های تجارت

انقلاب شبکه های اجتماعی


در فهرست کتاب هایی که زندگی تان را دگرگون خواهند کرد

صفر به یک


جزو لیست پرفروش ترین های نیویورک تایمز

زندگی خود را طراحی کنید


جزو لیست پرفروش ترین های نیویورک تایمز

سقلمه


جزو لیست پرفروش ترین های نیویورک تایمز

رسیدن به فروش بیش از حد


در فهرست کتاب هایی که زندگیتان را دگرگون می کنند

هرگز سازش نکنید


از پرفروش ترین کتاب های نیویورک تایمز

قدرت مثبت اندیشی


جزو لیست پرفروش ترین های نیویورک تایمز

وارن بافت ۱۲۵ اصل موفقیت


۱۲۵ اصل موفقیت در زندگی ، مدیریت و سرمایه گذاری در بورس

ایده عالی مستدام


جزو فهرست کتاب هایی که زندگی تان را دگرگون خواهند کرد

علم نفوذ در دیگران


در فهرست کتاب هایی که زندگیتان را دگرگون می کنند

استیو جابز


جزو لیست پرفروش ترین های نیویورک تایمز

شیب


جزو فهرست کتاب هایی که زندگی تان را دگرگون خواهند کرد

جادوی فکر بزرگ


جزو فهرست کتاب هایی که زندگی تان را دگرگون خواهند کرد

سکوت


جزو لیست پرفروش ترین های نیویورک تایمز

تفکر سریع و کند


از پرفروش ترین کتاب های نیویورک تایمز

ذهن کامل نو


جزو فهرست کتاب هایی که زندگی تان را دگرگون خواهند کرد

برتری خفیف


فهرست کتاب هایی که زندگی تان را دگرگون خواهند کرد

100 قانون طلایی برای کسب ثروت


جزو فهرست کتاب هایی که زندگی تان را دگرگون خواهند کرد

کفش باز


جزو لیست پرفروش ترین های نیویورک تایمز

راهنمای تفکر نقادانه


جزو پرفروش ترین کتاب ها و رمان های ایران

×
دقیق تر بیابید
جوایز ادبی جهان
+ نمایش بیشتر
کمتر
ادبیات ملل
+ نمایش بیشتر
کمتر
مکاتب ادبی
+ نمایش بیشتر
کمتر
دسته بندی تاریخی
+ نمایش بیشتر
کمتر
انواع داستان
+ نمایش بیشتر
کمتر
کتاب های برگزیده
+ نمایش بیشتر
کمتر