تجارت

تجارت

کتاب های مربوط به حوزه ی تجارت، موضوعاتی چون چگونگی کارکرد عوامل تجاری، رویکردهای موفق کسب و کار، روش های مختلف کارآفرینی و سایر جنبه های تئوری و عملی دنیای تجارت را مورد بررسی و کنکاش قرار می دهند.

نمایش فیلتر های جستجو
کتاب های تجارت

انقلاب شبکه های اجتماعی


در فهرست کتاب هایی که زندگی تان را دگرگون خواهند کرد

همه ما عجیب و غریبیم


در فهرست کتاب هایی که زندگی تان را دگرگون خواهند کرد

صفر به یک


جزو لیست پرفروش ترین های نیویورک تایمز

زندگی خود را طراحی کنید


جزو لیست پرفروش ترین های نیویورک تایمز

سقلمه


جزو لیست پرفروش ترین های نیویورک تایمز

رسیدن به فروش بیش از حد


در فهرست کتاب هایی که زندگیتان را دگرگون می کنند

برند خودت باش


از کتاب های پرفروش مدیریت در آمریکا

زنانی که کار می کنند


از پرفروش ترین کتاب های نیویورک تایمز

قدرت مثبت اندیشی


جزو لیست پرفروش ترین های نیویورک تایمز

رهبران آخر غذا می خورند


جزو فهرست کتاب هایی که زندگی تان را دگرگون خواهند کرد

سکوت


جزو لیست پرفروش ترین های نیویورک تایمز

۱۲۵ اصل موفقیت وارن بافت


۱۲۵ اصل موفقیت در زندگی ، مدیریت و سرمایه گذاری در بورس

هرگز سازش نکنید


از پرفروش ترین کتاب های نیویورک تایمز

ایده عالی مستدام


جزو فهرست کتاب هایی که زندگی تان را دگرگون خواهند کرد

علم نفوذ در دیگران


در فهرست کتاب هایی که زندگیتان را دگرگون می کنند

کج رفتاری


ریچارد اچ تیلر از نویسندگان پرفروش نیویورک تایمز

×
دقیق تر بیابید
جوایز ادبی جهان
+ نمایش بیشتر
کمتر
ادبیات ملل
+ نمایش بیشتر
کمتر
مکاتب ادبی
+ نمایش بیشتر
کمتر
دسته بندی تاریخی
+ نمایش بیشتر
کمتر
انواع داستان
+ نمایش بیشتر
کمتر
کتاب های برگزیده
+ نمایش بیشتر
کمتر