تجارت

تجارت

کتاب های مربوط به حوزه ی تجارت، موضوعاتی چون چگونگی کارکرد عوامل تجاری، رویکردهای موفق کسب و کار، روش های مختلف کارآفرینی و سایر جنبه های تئوری و عملی دنیای تجارت را مورد بررسی و کنکاش قرار می دهند.

نمایش فیلتر های جستجو
کتاب های تجارت

انقلاب شبکه های اجتماعی


در فهرست کتاب هایی که زندگی تان را دگرگون خواهند کرد

۳۲,۰۰۰ تومان

همه ما عجیب و غریبیم


در فهرست کتاب هایی که زندگی تان را دگرگون خواهند کرد

۹,۰۰۰ تومان

بازیکن تیمی ایدئال


از کتاب های پرفروش در آمریکا

۲۵,۰۰۰ تومان

هک فروش


در فهرست کتاب هایی که زندگیتان را دگرگون خواهند کرد

۲۹,۰۰۰ تومان

صفر به یک


جزو لیست پرفروش ترین های نیویورک تایمز

۲۴,۰۰۰ تومان

داستان موفقیت نخبگان


جزو لیست پرفروش ترین های نیویورک تایمز

۳۵,۰۰۰ تومان

زندگی خود را طراحی کنید


جزو لیست پرفروش ترین های نیویورک تایمز

۳۰,۰۰۰ | ۲۹,۰۰۰ تومان

سقلمه


جزو لیست پرفروش ترین های نیویورک تایمز

۴۵,۰۰۰ تومان

رسیدن به فروش بیش از حد


در فهرست کتاب هایی که زندگیتان را دگرگون می کنند

۳۵,۰۰۰ تومان

برند خودت باش


از کتاب های پرفروش مدیریت در آمریکا

۳۲,۰۰۰ تومان

زنانی که کار می کنند


از پرفروش ترین کتاب های نیویورک تایمز

۳۰,۰۰۰ تومان

رک و راست باشید


از کتاب های پرفروش نیویورک تایمز

۳۷,۰۰۰ تومان

قدرت مثبت اندیشی


جزو لیست پرفروش ترین های نیویورک تایمز

۲۸,۰۰۰ تومان

رهبران آخر غذا می خورند


جزو فهرست کتاب هایی که زندگی تان را دگرگون خواهند کرد

۴۵,۰۰۰ تومان
×
دقیق تر بیابید
جوایز ادبی جهان
+ نمایش بیشتر
کمتر
ادبیات ملل
+ نمایش بیشتر
کمتر
مکاتب ادبی
+ نمایش بیشتر
کمتر
دسته بندی تاریخی
+ نمایش بیشتر
کمتر
انواع داستان
+ نمایش بیشتر
کمتر
کتاب های برگزیده
+ نمایش بیشتر
کمتر
کتاب های مجموعه ای
+ نمایش بیشتر
کمتر
بیشتر بخوانید

حرکت در مسیر خوشبختی با «هنر خوب زندگی کردن»

به دنبال خوشبختی هستید؟ پس هر کاری که می کنید، فقط سعی کنید «بدیع» نباشد. به صدای درونتان توجه نکنید؛ مجموعه مهارت هایتان را گسترش ندهید؛ انعطاف پذیر نباشید؛ و محض رضای خدا دنبال هیجان نگردید.