تجارت

تجارت

کتاب های مربوط به حوزه ی تجارت، موضوعاتی چون چگونگی کارکرد عوامل تجاری، رویکردهای موفق کسب و کار، روش های مختلف کارآفرینی و سایر جنبه های تئوری و عملی دنیای تجارت را مورد بررسی و کنکاش قرار می دهند.

کتاب های تجارت

کتاب اسرار کار


جزو فهرست کتاب هایی که زندگی تان را دگرگون خواهند کرد

کتاب چه کسی پنیر مرا جا به جا کرد؟


جزو فهرست کتاب هایی که زندگی تان را دگرگون خواهند کرد

کتاب برتری خفیف


فهرست کتاب هایی که زندگی تان را دگرگون خواهند کرد

کتاب اسرار معنوی موفقیت


جزو فهرست کتاب هایی که زندگی تان را دگرگون خواهند کرد

کتاب جادوی فکر بزرگ


جزو فهرست کتاب هایی که زندگی تان را دگرگون خواهند کرد

کتاب سخت ترین نکات در مورد سخت ترین چیزها


جزو فهرست کتاب هایی که زندگی تان را دگرگون خواهند کرد

کتاب شیب


جزو فهرست کتاب هایی که زندگی تان را دگرگون خواهند کرد

کتاب هفت عادت مردمان موثر


جزو فهرست کتاب هایی که زندگی تان را دگرگون خواهند کرد

کتاب شنا با کوسه ها بدون آنکه زنده بلعیده شوید


جزو فهرست کتاب هایی که زندگی تان را دگرگون خواهند کرد

کتاب نوآفرینی


جزو فهرست کتاب هایی که زندگی تان را دگرگون خواهند کرد

کتاب ایده عالی مستدام


جزو فهرست کتاب هایی که زندگی تان را دگرگون خواهند کرد

کتاب رهبران آخر غذا می خورند


جزو فهرست کتاب هایی که زندگی تان را دگرگون خواهند کرد

کتاب چطور با هر جور آدمی ارتباط بر قرار کنیم


جزو فهرست کتاب هایی که زندگی تان را دگرگون خواهند کرد

کتاب از خوب به عالی


جزو فهرست کتاب هایی که زندگی تان را دگرگون خواهند کرد

کتاب انگیزه (راهکاری نو برای خلق دنیایی نو)


جزو فهرست کتاب هایی که زندگی تان را دگرگون خواهند کرد

کتاب ذهن کامل نو


جزو فهرست کتاب هایی که زندگی تان را دگرگون خواهند کرد

کتاب از صفر به یک


جزو لیست پرفروش ترین های نیویورک تایمز

کتاب قدرت مثبت اندیشی


جزو لیست پرفروش ترین های نیویورک تایمز

معرفی چند اثر
معرفی کتاب زندگی خود را طراحی کنید
نقشه ی راهی پویا برای ساخت زندگی شاد و رضایت بخش.
Barnes & Noble
معرفی کتاب ایده عالی مستدام
تفکربرانگیز، روشن گرانه و به شکل غافلگیرکننده ای بامزه.
Goodreads
معرفی کتاب رهبران آخر غذا می خورند
سینک، ایده های خود را با داستان هایی واقعی و شگفت انگیز تشریح می کند.
Barnes & Noble
معرفی کتاب چطور با هر جور آدمی ارتباط بر قرار کنیم
برای رسیدن به موفقیت در زندگی اجتماعی، روابط عاشقانه و کسب و کار.
Goodreads
معرفی کتاب از خوب به عالی
یکی از ده کتاب برتر تجاری سال 2001.
Business Week
معرفی کتاب انگیزه (راهکاری نو برای خلق دنیایی نو)
کاملا رضایت بخش و بی نهایت سودبخش.
Miami Herald
معرفی کتاب ذهن کامل نو
این کتاب، روشی نوین برای نگاه به شغل، استعداد و آینده تان به شما خواهد داد.
Worthwhile magazine
معرفی کتاب نوآفرینی
تفکربرانگیز.
New York Times
معرفی کتاب شنا با کوسه ها بدون آنکه زنده بلعیده شوید
این کتاب، داستان هایی با هدف موفقیت آمیز کردن زندگی شخصی و حرفه ای تان ارائه می کند.
USA Today
معرفی کتاب هفت عادت مردمان موثر
این اثر، درست به اندازه ی زمان انتشار، سرزنده، مفید و پراهمیت باقی مانده است.
Barnes & Noble