کتاب های مرتبط با امور تجارت و بازرگانی
تجارت

تجارت

کتاب های مربوط به حوزه ی تجارت، موضوعاتی چون چگونگی کارکرد عوامل تجاری، رویکردهای موفق کسب و کار، روش های مختلف کارآفرینی و سایر جنبه های تئوری و عملی دنیای تجارت را مورد بررسی و کنکاش قرار می دهند.

کتاب های تجارت

کتاب گلوله برفی


جزو لیست پرفروش ترین های نیویورک تایمز

کتاب نوپای ناب


جزو لیست پرفروش ترین های نیویورک تایمز

کتاب دید اقتصادی


جزو لیست پرفروش ترین های نیویورک تایمز

کتاب خانم رئیس


جزو لیست پرفروش های نیویورک تایمز

کتاب بنویس تا اتفاق بیفتد


جزو فهرست کتاب هایی که زندگی تان را دگرگون خواهند کرد

کتاب 100 قانون طلایی برای کسب ثروت


جزو فهرست کتاب هایی که زندگی تان را دگرگون خواهند کرد

کتاب سقلمه


جزو لیست پرفروش ترین های نیویورک تایمز

کتاب 21 راز میلیونرهای خودساخته


جزو فهرست کتاب هایی که زندگی تان را دگرگون خواهند کرد

کتاب اثر مرکب


جزو پرفروش ترین کتاب ها و رمان های ایران

کتاب راهنمای تفکر نقادانه


جزو پرفروش ترین کتاب ها و رمان های ایران

کتاب حکایت دولت و فرزانگی


جزو پرفروش ترین کتاب ها و رمان های ایران

کتاب هنر شفاف اندیشیدن


جزو پرفروش ترین کتاب ها و رمان های ایران

کتاب اسرار کار


جزو فهرست کتاب هایی که زندگی تان را دگرگون خواهند کرد

کتاب چه کسی پنیر مرا جا به جا کرد؟


جزو فهرست کتاب هایی که زندگی تان را دگرگون خواهند کرد

کتاب برتری خفیف


فهرست کتاب هایی که زندگی تان را دگرگون خواهند کرد

کتاب اسرار معنوی موفقیت


جزو فهرست کتاب هایی که زندگی تان را دگرگون خواهند کرد

معرفی چند اثر
معرفی کتاب پول 7 قدم تا رسیدن به آزادی مالی
کتابی که میلیون ها نفر در انتظارش بوده اند.
Goodreads
معرفی کتاب دید اقتصادی
این کتاب، درکی استوار از چگونگی رشد اقتصاد و دلایل افول آن، به شما می بخشد.
Goodreads
معرفی کتاب گلوله برفی
حتی افرادی که کوچک ترین اهمیتی به تجارت نمی دهند، توسط این داستان به وجد خواهند آمد.
Time
معرفی کتاب نوپای ناب
خواندن این کتاب باید برای کارآفرینان، اجباری باشد.
Dan Heath, co-author of Made to Stick
معرفی کتاب خانم رئیس
بسیار جذاب.
Los Angeles Times
معرفی کتاب 100 قانون طلایی برای کسب ثروت
با تأثیراتی ژرف و مثبت.
Amazon
معرفی کتاب بنویس تا اتفاق بیفتد
با این کتاب، از طریق در کنترل گرفتن مسائل، رویاهایتان را به واقعیت تبدیل کنید.
Goodreads
معرفی کتاب 5 نقطه قوت برتر خود را بشناسید
این اثر، شیوه ی نگاهتان به خود و جهان پیرامون را برای همیشه تغییر خواهد داد.
Goodreads
معرفی کتاب سقلمه
نگاهی روشنگرانه به این که ما چگونه تصمیم می گیریم.
Goodreads
معرفی کتاب بازاریابی دهان به دهان
راهنمایی بامزه، کاربردی و عمل گرایانه.
Goodreads