جنگی

جنگی

کتاب های این دسته، آثاری غیرداستانی هستند که به توصیف شرایط زندگی انسان ها در مواجهه با جنگ می پردازند و چگونگی وضعیت زندگی در قبل و بعد از جنگی مشخص را مورد توجه قرار می دهند.

کتاب های جنگی

نبرد من


جزو پرفروش ترین کتاب ها و رمان های ایران

آخرین شاهدان


سوتلانا الکساندرونا الکسیویچ برنده ی جایزه ی نوبل ادبیات سال 2015

پسرانی از جنس روی


سوتلانا الکساندرونا الکسیویچ برنده ی جایزه ی نوبل ادبیات سال 2015

معرفی چند اثر
معرفی کتاب نبرد من
نگاهی به ذهن مردی که صلح جهانی را در هم شکست.
Goodreads