ادبیات ولز

ادبیات ولز

ولز، ادبیاتی کهن دارد. دوره ی اولیه ی ادبیات این کشور، عصر شاعرانی بود که در هنر شاعری و داستان سرایی اشتغال داشتند و تعلیمات سختی برای این کار می دیدند. دوره ی نوین ادبیات ولز با رنسانس و اصلاحات پروتستانی شروع شد. در این دوره، ژانرهای مختلف ادبی مورد توجه نویسندگان مختلف ولزی قرار گرفت و آثار نمایشی رونق فراوانی یافت.

نمایش فیلتر های جستجو
کتاب های ادبیات ولز

بانوی بی گناه


از کتاب های پرفروش نیویورک تایمز

۵۲,۰۰۰ | ۴۱,۶۰۰ تومان

ستون های زمین (جلد ۱)


جزو لیست کتاب هایی که به بیشترین زبان های دنیا ترجمه شده اند

۳۰,۰۰۰ | ۲۴,۰۰۰ تومان

جزیره ی توفان


برنده ی جایزه ی ادگار سال 1979

۳۰,۰۰۰ | ۲۴,۰۰۰ تومان
×
دقیق تر بیابید
جوایز ادبی جهان
+ نمایش بیشتر
کمتر
مکاتب ادبی
+ نمایش بیشتر
کمتر
دسته بندی تاریخی
+ نمایش بیشتر
کمتر
انواع داستان
+ نمایش بیشتر
کمتر
کتاب های برگزیده
+ نمایش بیشتر
کمتر
دسته بندی موضوعی
+ نمایش بیشتر
کمتر