ادبیات ولز

ادبیات ولز

ولز، ادبیاتی کهن دارد. دوره ی اولیه ی ادبیات این کشور، عصر شاعرانی بود که در هنر شاعری و داستان سرایی اشتغال داشتند و تعلیمات سختی برای این کار می دیدند. دوره ی نوین ادبیات ولز با رنسانس و اصلاحات پروتستانی شروع شد. در این دوره، ژانرهای مختلف ادبی مورد توجه نویسندگان مختلف ولزی قرار گرفت و آثار نمایشی رونق فراوانی یافت.

نمایش فیلتر های جستجو
کتاب های ادبیات ولز

کلاغ کوکی 3


«کاترین فیشر» از نویسندگان پرفروش نیویورک تایمز

کلاغ کوکی


«کاترین فیشر» از نویسندگان پرفروش نیویورک تایمز

کلاغ کوکی 2


«کاترین فیشر» از نویسندگان پرفروش نیویورک تایمز

بانوی بی گناه


از کتاب های پرفروش نیویورک تایمز

ستون های زمین (جلد ۱)


جزو لیست کتاب هایی که به بیشترین زبان های دنیا ترجمه شده اند

جزیره ی توفان


برنده ی جایزه ی ادگار سال 1979

×
دقیق تر بیابید
جوایز ادبی جهان
+ نمایش بیشتر
کمتر
ادبیات ملل
+ نمایش بیشتر
کمتر
مکاتب ادبی
+ نمایش بیشتر
کمتر
دسته بندی تاریخی
+ نمایش بیشتر
کمتر
انواع داستان
+ نمایش بیشتر
کمتر
کتاب های برگزیده
+ نمایش بیشتر
کمتر
دسته بندی موضوعی
+ نمایش بیشتر
کمتر
گروه سنی
+ نمایش بیشتر
کمتر