مدیریت

مدیریت

نمایش فیلتر های جستجو
کتاب های مدیریت

انقلاب شبکه های اجتماعی


در فهرست کتاب هایی که زندگی تان را دگرگون خواهند کرد

۳۲,۰۰۰ تومان

سخنرانی های تد


از پرفروش ترین کتاب های نیویورک تایمز

۲۵,۹۰۰ تومان

بازیکن تیمی ایدئال


از کتاب های پرفروش در آمریکا

۲۵,۰۰۰ تومان

هک فروش


در فهرست کتاب هایی که زندگیتان را دگرگون خواهند کرد

۲۹,۰۰۰ تومان

رسیدن به فروش بیش از حد


در فهرست کتاب هایی که زندگیتان را دگرگون می کنند

۳۵,۰۰۰ تومان

برند خودت باش


از کتاب های پرفروش مدیریت در آمریکا

۳۲,۰۰۰ تومان

زنانی که کار می کنند


از پرفروش ترین کتاب های نیویورک تایمز

۳۰,۰۰۰ تومان

رک و راست باشید


از کتاب های پرفروش نیویورک تایمز

۳۷,۰۰۰ تومان

۱۲۵ اصل موفقیت وارن بافت


۱۲۵ اصل موفقیت در زندگی ، مدیریت و سرمایه گذاری در بورس

۳۲,۰۰۰ تومان

استراتژی اقیانوس آبی


از کتاب های پرفروش در سطح بین الملل

۲۹,۰۰۰ تومان

استراتژی خوب استراتژی بد


از کتاب های پرفروش در آمریکا

۴۰,۰۰۰ تومان

درباره نوآوری


از مجموعه پرفروش «ده کتابی که باید خواند»

۱۸,۰۰۰ تومان
×
دقیق تر بیابید
جوایز ادبی جهان
+ نمایش بیشتر
کمتر
ادبیات ملل
+ نمایش بیشتر
کمتر
مکاتب ادبی
+ نمایش بیشتر
کمتر
دسته بندی تاریخی
+ نمایش بیشتر
کمتر
انواع داستان
+ نمایش بیشتر
کمتر
کتاب های برگزیده
+ نمایش بیشتر
کمتر