مدیریت

مدیریت

نمایش فیلتر های جستجو
کتاب های مدیریت

انقلاب شبکه های اجتماعی


در فهرست کتاب هایی که زندگی تان را دگرگون خواهند کرد

رسیدن به فروش بیش از حد


در فهرست کتاب هایی که زندگیتان را دگرگون می کنند

برند خودت باش


از کتاب های پرفروش مدیریت در آمریکا

زنانی که کار می کنند


از پرفروش ترین کتاب های نیویورک تایمز

۱۲۵ اصل موفقیت وارن بافت


۱۲۵ اصل موفقیت در زندگی ، مدیریت و سرمایه گذاری در بورس

کج رفتاری


ریچارد اچ تیلر از نویسندگان پرفروش نیویورک تایمز

گاو بنفش


در فهرست کتاب هایی که زندگی تان را دگرگون خواهند کرد

اسرار ذهن ثروتمند


از پرفروش ترین کتاب های نیویورک تایمز

سنگفرش هر خیابان از طلاست


در فهرست کتاب هایی که زندگی تان را دگرگون خواهند کرد

نوپای ناب


جزو لیست پرفروش ترین های نیویورک تایمز

سخت ترین نکات در مورد سخت ترین چیزها


جزو فهرست کتاب هایی که زندگی تان را دگرگون خواهند کرد

نمی گذارم کسی اعصابم را به هم بریزد


در فهرست کتاب هایی که زندگی تان را دگرگون خواهند کرد

×
دقیق تر بیابید
جوایز ادبی جهان
+ نمایش بیشتر
کمتر
ادبیات ملل
+ نمایش بیشتر
کمتر
مکاتب ادبی
+ نمایش بیشتر
کمتر
دسته بندی تاریخی
+ نمایش بیشتر
کمتر
انواع داستان
+ نمایش بیشتر
کمتر
کتاب های برگزیده
+ نمایش بیشتر
کمتر