مدیریت

مدیریت

نمایش فیلتر های جستجو
کتاب های مدیریت

انقلاب شبکه های اجتماعی


در فهرست کتاب هایی که زندگی تان را دگرگون خواهند کرد

۳۲,۰۰۰ تومان

سخنرانی های تد


از پرفروش ترین کتاب های نیویورک تایمز

۲۸,۹۰۰ تومان

بازیکن تیمی ایدئال


از کتاب های پرفروش در آمریکا

۲۵,۰۰۰ تومان

هک فروش


در فهرست کتاب هایی که زندگیتان را دگرگون خواهند کرد

۲۹,۰۰۰ تومان

دوباره فکر کن


برنده ی جایزه ی بهترین کتاب غیر داستانی گودریدز سال 2010

۱۵,۰۰۰ تومان

مهره حیاتی


در فهرست کتاب هایی که زندگی تان را دگرگون خواهند کرد

۲۶,۰۰۰ تومان

به جعبه دست بزن


در فهرست کتاب هایی که زندگی تان را دگرگون خواهند کرد

۹,۰۰۰ تومان

قبایل


در فهرست کتاب هایی که زندگی تان را دگرگون خواهند کرد

۱۳,۰۰۰ تومان

چه چیز به چه کس می رسد چرا


در فهرست کتاب هایی که زندگی تان را دگرگون خواهند کرد

۳۹,۵۰۰ تومان

رسیدن به فروش بیش از حد


در فهرست کتاب هایی که زندگیتان را دگرگون می کنند

۳۵,۰۰۰ تومان

برند خودت باش


از کتاب های پرفروش مدیریت در آمریکا

۳۲,۰۰۰ تومان

زنانی که کار می کنند


از پرفروش ترین کتاب های نیویورک تایمز

۳۰,۰۰۰ تومان

رک و راست باشید


از کتاب های پرفروش نیویورک تایمز

۳۷,۰۰۰ تومان

تزلزل ناپذیر


آنتونی رابینز از نویسندگان پرفروش نیویورک تایمز

۱۹,۰۰۰ تومان

از عرش به فرش


در فهرست کتاب هایی که زندگی تان را دگرگون خواهند کرد

۱۸,۰۰۰ تومان

۱۲۵ اصل موفقیت وارن بافت


۱۲۵ اصل موفقیت در زندگی ، مدیریت و سرمایه گذاری در بورس

۳۲,۰۰۰ تومان
×
دقیق تر بیابید
جوایز ادبی جهان
+ نمایش بیشتر
کمتر
ادبیات ملل
+ نمایش بیشتر
کمتر
مکاتب ادبی
+ نمایش بیشتر
کمتر
دسته بندی تاریخی
+ نمایش بیشتر
کمتر
انواع داستان
+ نمایش بیشتر
کمتر
کتاب های برگزیده
+ نمایش بیشتر
کمتر
بیشتر بخوانید

ده فرمان بازاریابی از ست گودین

در این مطلب می خواهیم نگاهی به ایده های تحول آفرین ست گودین از کتاب های گذشته اش بیندازیم؛ ایده هایی که نام او را به عنوان یکی از برجسته ترین متخصصین بازاریابی در جهان بر سر زبان ها انداخت.