مدیریت

مدیریت

کتاب های مدیریت

نوپای ناب


جزو لیست پرفروش ترین های نیویورک تایمز

سخت ترین نکات در مورد سخت ترین چیزها


جزو فهرست کتاب هایی که زندگی تان را دگرگون خواهند کرد

معرفی چند اثر
معرفی کتاب نوپای ناب
خواندن این کتاب باید برای کارآفرینان، اجباری باشد.
Dan Heath, co-author of Made to Stick