مدیریت

مدیریت

نمایش فیلتر های جستجو
کتاب های مدیریت

فروشگاه همه چیز


برنده جایزه فایننشال تایمز و کتاب تجارت سال گلدمن ساکس

۵۹,۰۰۰ | ۴۷,۲۰۰ تومان

پوست در بازی


نامزد جایزه ی بهترین کتاب غیر داستان گودریدز سال 2018

۵۳,۰۰۰ | ۴۲,۴۰۰ تومان

موفق سازها


در فهرست کتاب هایی که زندگی تان را دگرگون خواهند کرد

۴۰,۰۰۰ | ۳۲,۰۰۰ تومان

عادت های اتمی


در فهرست کتاب هایی که زندگی تان را دگرگون خواهند کرد

۴۳,۰۰۰ | ۳۴,۴۰۰ تومان

چه چیز به چه کس می رسد چرا


در فهرست کتاب هایی که زندگی تان را دگرگون خواهند کرد

۳۹,۵۰۰ | ۳۱,۶۰۰ تومان

دوباره فکر کن


برنده ی جایزه ی بهترین کتاب غیر داستانی گودریدز سال 2010

۱۵,۰۰۰ | ۱۲,۰۰۰ تومان

مهره حیاتی


در فهرست کتاب هایی که زندگی تان را دگرگون خواهند کرد

۲۶,۰۰۰ | ۲۰,۸۰۰ تومان

به جعبه دست بزن


در فهرست کتاب هایی که زندگی تان را دگرگون خواهند کرد

۹,۰۰۰ | ۷,۲۰۰ تومان

قبایل


در فهرست کتاب هایی که زندگی تان را دگرگون خواهند کرد

۱۳,۰۰۰ | ۱۰,۴۰۰ تومان

هک فروش


در فهرست کتاب هایی که زندگیتان را دگرگون خواهند کرد

۲۹,۰۰۰ | ۲۳,۲۰۰ تومان

هنر تاثیرگذاری


در فهرست کتاب هایی که زندگی تان را دگرگون خواهند کرد

۱۳,۰۰۰ تومان

زندگی رویایی تان را خلق کنید


در فهرست کتاب هایی که زندگی تان را دگرگون خواهند کرد

۲۳,۵۰۰ | ۱۸,۸۰۰ تومان

آیین دوست یابی


در فهرست کتاب هایی که زندگی تان را دگرگون خواهند کرد

۳۷,۰۰۰ تومان

بازیکن تیمی ایدئال


از کتاب های پرفروش در آمریکا

۲۵,۰۰۰ | ۲۰,۰۰۰ تومان

انقلاب شبکه های اجتماعی


در فهرست کتاب هایی که زندگی تان را دگرگون خواهند کرد

۳۲,۰۰۰ | ۲۵,۶۰۰ تومان

سخنرانی های تد


از پرفروش ترین کتاب های نیویورک تایمز

۲۸,۹۰۰ | ۲۳,۱۲۰ تومان
×
دقیق تر بیابید
جوایز ادبی جهان
+ نمایش بیشتر
کمتر
ادبیات ملل
+ نمایش بیشتر
کمتر
مکاتب ادبی
+ نمایش بیشتر
کمتر
دسته بندی تاریخی
+ نمایش بیشتر
کمتر
انواع داستان
+ نمایش بیشتر
کمتر
کتاب های برگزیده
+ نمایش بیشتر
کمتر
بیشتر بخوانید

ده فرمان بازاریابی از ست گودین

در این مطلب می خواهیم نگاهی به ایده های تحول آفرین ست گودین از کتاب های گذشته اش بیندازیم؛ ایده هایی که نام او را به عنوان یکی از برجسته ترین متخصصین بازاریابی در جهان بر سر زبان ها انداخت.