مدیریت

مدیریت

کتاب های مدیریت

انقلاب شبکه های اجتماعی


در فهرست کتاب هایی که زندگی تان را دگرگون خواهند کرد

وارن بافت ۱۲۵ اصل موفقیت


۱۲۵ اصل موفقیت در زندگی ، مدیریت و سرمایه گذاری در بورس

نوپای ناب


جزو لیست پرفروش ترین های نیویورک تایمز

سخت ترین نکات در مورد سخت ترین چیزها


جزو فهرست کتاب هایی که زندگی تان را دگرگون خواهند کرد

معرفی چند اثر
معرفی کتاب انقلاب شبکه های اجتماعی
راهنمایی کاربردی برای اقتصادی نوین که در حال دگرگون کردن زندگی و کار ماست.
Amazon
معرفی کتاب نوپای ناب
خواندن این کتاب باید برای کارآفرینان، اجباری باشد.
Dan Heath, co-author of Made to Stick