جایزه ی انجمن کتابفروشان کبک

جایزه ی انجمن کتابفروشان کبک

نمایش فیلتر های جستجو
کتاب های جایزه ی انجمن کتابفروشان کبک

سایه ی باد


برنده ی جایزه ی بهترین کتاب خارجی فرانسه 2004

رودخانه میستیک


برنده ی جایزه ی بری سال 2002

ابریشم


برنده جایزه انجمن کتابفروشان کبک سال 1998

×
دقیق تر بیابید
جوایز ادبی جهان
+ نمایش بیشتر
کمتر
ادبیات ملل
+ نمایش بیشتر
کمتر
مکاتب ادبی
+ نمایش بیشتر
کمتر
دسته بندی تاریخی
+ نمایش بیشتر
کمتر
انواع داستان
+ نمایش بیشتر
کمتر
کتاب های برگزیده
+ نمایش بیشتر
کمتر
دسته بندی موضوعی
+ نمایش بیشتر
کمتر