جایزه ی انجمن کتابفروشان کبک

جایزه ی انجمن کتابفروشان کبک

نمایش فیلتر های جستجو
کتاب های جایزه ی انجمن کتابفروشان کبک

ابریشم


برنده جایزه انجمن کتابفروشان کبک سال 1998

سایه باد


برنده ی جایزه بهترین کتاب خارجی فرانسه 2004

آماده باش


برنده جایزه کتابفروشان کبک سال 2020

رودخانه میستیک


برنده ی جایزه ی بری سال 2002

×
دقیق تر بیابید
جوایز ادبی جهان
+ نمایش بیشتر
کمتر
ادبیات ملل
+ نمایش بیشتر
کمتر
مکاتب ادبی
+ نمایش بیشتر
کمتر
دسته بندی تاریخی
+ نمایش بیشتر
کمتر
انواع داستان
+ نمایش بیشتر
کمتر
کتاب های برگزیده
+ نمایش بیشتر
کمتر
دسته بندی موضوعی
+ نمایش بیشتر
کمتر
گروه سنی
+ نمایش بیشتر
کمتر
بیشتر بخوانید

کتاب «سایه باد»: سفر به ژرفای روح

«ثافون» در این رمان، به ستایش از قدرت دگرگون‌کننده‌ی ادبیات می پردازد و به شکل همزمان، داستانی حماسی درباره‌ی دسیسه، عشق و قتل را می آفریند.