بچه محل نقاش ها

بچه محل نقاش ها

در زندگی هر آدمی گاهی پیش می آید که آدم های بزرگی سر راهش سبز شوند. اما دایی بزرگه خودش سر راه آدم های بزرگ سبز می شد. آن هم چه آدم هایی: داوینچی، میکل آنژ، ونگوگ، پیکاسو و ...
مجموعه ای داستانی که نوجوانان را با تاریخ هنر آشنا می کند.

×
دقیق تر بیابید
ادبیات ملل
+ نمایش بیشتر
کمتر
دسته بندی تاریخی
+ نمایش بیشتر
کمتر
انواع داستان
+ نمایش بیشتر
کمتر
دسته بندی موضوعی
+ نمایش بیشتر
کمتر
گروه سنی
+ نمایش بیشتر
کمتر