ادبیات کره ی جنوبی

ادبیات کره ی جنوبی

نمایش فیلتر های جستجو
کتاب های ادبیات کره ی جنوبی

نسیمی که بر ستاره ای وزید


نامزد دریافت جایزه ی مستقل ادبیات داستانی ترجمه شده سال 2015 - انگلستان

۴۲,۰۰۰ تومان

کتاب سپید


نامزد جایزه بین المللی من بوکر در سال 2018

۱۶,۰۰۰ تومان

اعمال انسانی


از کتاب های برگزیده سال به انتخاب Amazon ،The Atlantic ،San Francisco Chronicle ،NPR و Library Journal

۱۷,۰۰۰ تومان
×
دقیق تر بیابید
مکاتب ادبی
+ نمایش بیشتر
کمتر
دسته بندی تاریخی
+ نمایش بیشتر
کمتر
انواع داستان
+ نمایش بیشتر
کمتر
دسته بندی موضوعی
+ نمایش بیشتر
کمتر