تجربه و هنر زندگی

تجربه و هنر زندگی

با اینکه کتاب های این مجموعه فلسفی هستند اما چون فلسفی به معنای خاصی هستند، در عنوان مجموعه به جای لفظ «فلسفه» از «هنر زندگی» استفاده شده است. مجموعه هنر زندگی همچنانکه از عنوان آن هم بر می آید به دو دسته کتاب تقسیم می شود؛ کتاب های نظری «هنر زندگی» و زندگی نامه ها، زندگی نامه های شخصی، یادداشت های پراکنده و خاطراتی که صرفا تجربه زندگی هستند.

(موضوعات آثار این مجموعه) مسائلی است که تقریبا همه فیلسوفان هنر، دغدغه اش را دارند: معنای زندگی، خوشبختی، نوع دوستی، سرشت بشر، فضیلت، مبانی ارزش ها، شخصیت، همزیستی مسالمت آمیز، ترس، درد، بیمای، ملال و ...

نمایش فیلتر های جستجو
کتاب های تجربه و هنر زندگی

تماشای رنج دیگران


نامزد جایزه حلقه منتقدین کتاب آمریکا

فلسفه ترس


از کتاب های پرفروش در آمریکا و اروپا

کی بود کی بود ؟


برنده ی جایزه ی ویلیلم جیمز سال 2007

بیماری


نامزد نهایی جایزه کتاب ولکام (Wellcome Book Awards) سال 2009

کار


از کتاب های پرفروش در آمریکا و اروپا

کم عمق ها


از پرفروش ترین کتاب های نیویورک تایمز

دروغ / اراده آزاد


نامزد دریافت جایزه ی بهترین کتاب غیر داستانی گودریدز سال 2012

×
دقیق تر بیابید
ادبیات ملل
+ نمایش بیشتر
کمتر
مکاتب ادبی
+ نمایش بیشتر
کمتر
دسته بندی تاریخی
+ نمایش بیشتر
کمتر
انواع داستان
+ نمایش بیشتر
کمتر
کتاب های برگزیده
+ نمایش بیشتر
کمتر
دسته بندی موضوعی
+ نمایش بیشتر
کمتر