انجمن نقد و تحلیل ایران کتاب

انجمن نقد و تحلیل ایران کتاب

فرهنگ نقد و نقد نویسی به ویژه در ادبیات، علاوه بر اینکه باعث پویایی و تشویق جامعه به کتاب و کتابخوانی می شود، چراغ راه مولفان و نویسندگان هم هست، چون همان طور که همه می دانیم، یکی از شاخصه های مهم پیشرفت یک جامعه، شمار کتاب های انتشار یافته و میزان مطالعه ی مردم آن جامعه است. مولفان و نویسندگانی که با نوشتن و بیان دیدگاه های خود، به بازتر شدن افق یک جامعه کمک می کنند؛ به خاصه معرفی مولفانی با استعداد که پیش از این، شانس دیده شدن را نداشته اند.

در همین راستا، ما در ایران کتاب، بنابر سهم رسالت و مسئولیت اجتماعی خود اقدام به راه اندازی «انجمن نقد و تحلیل» کرده ایم و از شما همراه عزیزی که علاقه به رواج فرهنگ کتابخوانی دارید دعوت می کنیم، عضویت انجمن را پذیرفته و حضوری فعال در آن داشته باشید.

×
دقیق تر بیابید
ادبیات ملل
+ نمایش بیشتر
کمتر
مکاتب ادبی
+ نمایش بیشتر
کمتر
دسته بندی تاریخی
+ نمایش بیشتر
کمتر
انواع داستان
+ نمایش بیشتر
کمتر
دسته بندی موضوعی
+ نمایش بیشتر
کمتر
بیشتر بخوانید

چهارمین دوره‌ی انجمن نقد و تحلیل ایران‌کتاب

انجمن نقد و تحلیل ایران‌کتاب چهارمین دوره‌ی خود را با معرفی کتاب «قبیله‌ی مورچه‌ها» پشت سر گذاشت.

سومین دوره‌ی انجمن نقد و تحلیل ایران‌کتاب

انجمن نقد و تحلیل ایران‌کتاب سومین دوره‌ی خود را با معرفی کتاب «مقدونیه از تهران دور نیست» پشت سر گذاشت.

دومین دوره‌ی انجمن نقد و تحلیل ایران‌کتاب

انجمن نقد و تحلیل ایران‌کتاب دومین دوره‌ی خود را با معرفی کتاب «بلیت یک طرفه به مالدیو» پشت سر گذاشت.

اولین دوره‌ی انجمن نقد و تحلیل ایران‌کتاب

انجمن نقد و تحلیل ایران‌کتاب اولین دوره‌ی خود را با معرفی کتاب «سر گذاشتن روی زانوی ابن سیرین» پشت سر گذاشت