کتاب اقدامات امنیتی در پرتو مسئولیت مدنی

Security measures in the light of civil responsibility
کد کتاب : 100253
شابک : 978-6227954463
قطع : رقعی
تعداد صفحه : 136
سال انتشار شمسی : 1401
نوع جلد : شومیز
سری چاپ : 1
زودترین زمان ارسال : ---

معرفی کتاب اقدامات امنیتی در پرتو مسئولیت مدنی اثر مجموعه ی نویسندگان

امنیت ضروری ترین نیاز بشریت پیش از برآورده کردن نیازهای مادی است؛ چرا که اگر امنیت فراهم نباشد، سایر وجوه زندگی انسانه ا با خطر مواجه می شود. اینکه وطنی که امنیت نداشته باشد، از نگاه کشورهای جهان بی ارزش قلمداد می شود، بر هیچ کسی پوشیده نیست. شکوفایی اقتصاد، سرمایه گذاری داخلی و خارجی، توسعه پایدار و نظایر این ها منوط به تأمین امنیت است؛ اما نکته اینجاست که به تبع ایجاد نظم و امنیت در جامعه، خسارت های مادی و معنوی فراوانی به اشخاص وارد می شود که لازم است به شکل مناسب و متناسبی جبران شود تا به صورت یک مسئله ضدامنیتی برای مردم و حکومت جلوه گر نشود. نگارنده در این کتاب به شکل ویژه ای رابطه دو مقوله اقدامات امنیتی و مسئولیت مدنی را بررسی کرده است. یکی از رسالت های عمیق برای تألیف اثر پیش رو، تمرکز خاص پسر روی مباحث مرتبط با حقوق امنیت، به عنوان مولف های تأثیرگذار در عملکرد سازمان های امنیتی از نگاه ملی است.

کتاب اقدامات امنیتی در پرتو مسئولیت مدنی

دسته بندی های کتاب اقدامات امنیتی در پرتو مسئولیت مدنی