کتاب برنامه توسعه فردی

Individual development plan (IDP)
کد کتاب : 104979
شابک : 978-6004073950
قطع : وزیری
تعداد صفحه : 398
سال انتشار شمسی : 1400
نوع جلد : شومیز
سری چاپ : 1
زودترین زمان ارسال : 30 تیر

معرفی کتاب برنامه توسعه فردی اثر آرین قلی پور

در فصل اول تلاش شده است تا مفاهیم زیربنایی به منظور پیش زمینه ای برای ورود به برنامه توسعه فردی تشریح شود. لذا ابتدا به مفهوم توسعه منابع انسانی پرداخته میشود. مفهوم یادگیری و رویکردها و نظریات آن بیان شده و در نهایت یادگیری خود راهبر به عنوان مبنای توسعه فردی تبیین میشود. در فصل دوم قبل از پرداختن به برنامه توسعه فردی مفهوم توعه فردی تبیین میشود. در ادامه برنامه توسعه فردی به عنوان رویکردی برای یادگیری خود راهبر به تفصیل مورد بحث و بررسی قرار میگیرد و اهداف و مزایای آن تبیین میشود . در نهایت با بررسی متندات مدل ها و الگوهای مختلف و فرایندها و مراحل برنامه توسعه فردی تشریح میشود. در فصل سوم با توه به مطالعات پیشین و لحاظ عوامل موفقیت مراحل و گام هایی که محققان و صاحبنظران در خصوص تحقق برنامه توسعه فردی ارائه نموده اند. الگوی برنامه توسعه فردی , ارائه و موضوعات کلیدی که در این حوزه می بایست مدنظر داشت و گام هایی که برای برنامه توسعه فردی برداشت به صورت عملیاتی تبیین میشود. در فصل چهارم گام هایی اجرایی تدوین یک برنامه توسعه فردی و ملاحظاتی که باید در این خصوص داشت در شش مرحله تبیین وضعیت مطلوب با تاکید بر شایستگی , بررسی وضعیت موجود با تاکید بر شناخت فردی , هدف گذاری و تعیین اولویت های توسعه با لحاظ شکاف وضع مطلوب و موجود تعیین نیازهای توسعه ای تعیین روش های یادگیری و اقدامات توسعه ای و ارزیابی و بازخور تشریح و تلاش شده است با ارائه الگوها و فرمت های مرتبط و همچنین ارائه پیشینه نظری , تحقق موضوع تدوین برنامه توسعه فردی به شیوه ای کاربردی تسهیل شود. در فصل پنجم برخی شایستگی های کلیدی عمومی که میتواند در تدوین برنامه توسعه فردی کمک کنننده باشد ارائه شده و مصادیق رفتاری در قالب چهار حوزه عمومی , عملیاتی , تاکتیکی و استراتژیک بیان شده است. اظهارنامه های مدل 34000 هم برای اطلاع خوانندگان ضمیمه شده است.

کتاب برنامه توسعه فردی

آرین قلی پور
آرین قلی پور عضو کمسیون آموزش ضمن خدمت نیروی انسانی دانشگاه تهران، عضو هیئت امنا، عضو هیئت امنای موسسه آموزش عالی غیر دولتی قشم، عضو کارگروه راهبری و نظارت طرح های مطالعاتی سازمان اداری و استخدامی کشور، عضو شورای صلاحیت حرفه ای دانشگاه، کارشناس استاندارد، عضو هیئت امنای موسسه آموزش عالی غیر دولتی قشم، عضو "کارگروه تخصصی منابع انسانی دانشگاه تهران"، عضویت در کارگروه آموزش و مدیریت منابع انسانی هیأت ویژه گزارش ملی سیلاب‌ها، دبیر کارگروه آموزش و مدیریت منابع انسانی هیأت ویژه می باشد.