کتاب تاریخ فلسفه سیاسی (1)

History of Political Theory
دوران کلاسیک

مشخصات کتاب تاریخ فلسفه سیاسی (1)
مترجم :
شابک : 978-9641851363
قطع : رقعی
تعداد صفحه : 455
سال انتشار شمسی : 1392
سال انتشار میلادی : 1995
نوع جلد : شومیز
سری چاپ : 2
زودترین زمان ارسال : 8 بهمن

Medieval Political Theory
قرون وسطا

مشخصات کتاب تاریخ فلسفه سیاسی (2)
مترجم :
شابک : 9789641851844
قطع : رقعی
تعداد صفحه : 308
سال انتشار شمسی : 1397
سال انتشار میلادی : 2010
نوع جلد : شومیز
سری چاپ : 6
زودترین زمان ارسال : 8 بهمن

History of political theory
از ماکیاولی تا منتسکیو

مشخصات کتاب تاریخ فلسفه سیاسی (3)
مترجم :
شابک : 978-9641851868
قطع : رقعی
تعداد صفحه : 455
سال انتشار شمسی : 1392
سال انتشار میلادی : 1995
نوع جلد : شومیز
سری چاپ : 2
زودترین زمان ارسال : 8 بهمن

معرفی کتاب تاریخ فلسفه سیاسی (1) اثر جورج کلوسکو

تاریخ فلسفهٔ سیاسی، علاوه بر اینکه به ما کمک می کند اصل و ریشهٔ خودمان را فهم کنیم، بصیرتی اساسی برای فهم دلایل این که چرا دیدگاه های فعلی مان را داریم به ما می دهد. با مقایسهٔ اندیشه های خودمان با اندیشه های گذشتگان، می توانیم مفروضات حیاتی دربارهٔ سوالات فلسفی گسترده تر دربارهٔ ماهیت واقعیت، هستی، احتمال دست یافتن به نوعی از شناخت، شناخت پذیری حقیقت اخلاقی، طبیعت انسان، و احتمال بهبود و کمال بخشیدن به انسان را دریابیم. فلسفهٔ سیاسی یک رشتهٔ اشتقاقی است. اندیشه های سیاسی هر متفکّری سخت تحت تأثیر پاسخ هایی است که به این سوالات غائی می دهد. بنابراین، اگر متفکری دیدگاه خاصی دربارهٔ طبیعت انسان یا حقیقت اخلاقی دارد، این دیدگاه، عمیقا بر آن صورت سازمان سیاسی که مرجّح می دارد تأثیر می گذارد. با وارسی طیفی از فلسفه های سیاسی که دیدگاه های مختلفی را دربارهٔ جهان سیاسی عرضه می کنند و در ضمن پاسخ های مختلفی که به این سوال های غائی می دهند، به فهم ارتباط های میان اجزاء یک فلسفهٔ سیاسی معین نائل می شویم و می فهمیم چگونه میان این اجزاء کنش و واکنش وجود دارد و چه کارکردی پیدا می کنند. اندیشه های سیاسی ما تصادفی نیستند. این اندیشه ها از عناصر بنیادین جهان بینی کلّی ما نشئت می گیرند. رسیدن به بصیرتی ژرف تر دربارهٔ این که چرا ما چنین فکر می کنیم به ما کمک می کند که در مفاهیم سیاسی مان دقیق شویم و احتمالا در آن ها تجدیدنظری بکنیم.

کتاب تاریخ فلسفه سیاسی (1)

جورج کلوسکو
جورج کلوسکو هنری ال. و گریس دوهرتی استاد سیاست در دانشگاه ویرجینیا است.او هم در تئوری سیاسی هنجاری و هم در تاریخ نظریه سیاسی فعالیت می کند.
دسته بندی های کتاب تاریخ فلسفه سیاسی (1)