کتاب بگو ما هم بخندیم (1)

Begoo Ma Ham Bekhandim
کد کتاب : 18084
شابک : 978-9643499020
قطع : رقعی
تعداد صفحه : 84
سال انتشار شمسی : 1398
نوع جلد : شومیز
سری چاپ : 6
زودترین زمان ارسال : 17 خرداد

بگو ما هم بخندیم (2)
Begoo Ma Ham Bekhandim
کد کتاب : 18085
شابک : 978-9643499037
قطع : رقعی
تعداد صفحه : 84
سال انتشار شمسی : 1396
نوع جلد : شومیز
سری چاپ : 5
زودترین زمان ارسال : 17 خرداد

بگو ما هم بخندیم (3)
Begoo Ma Ham Bekhandim
کد کتاب : 18086
شابک : 978-9643499716
قطع : رقعی
تعداد صفحه : 84
سال انتشار شمسی : 1398
نوع جلد : شومیز
سری چاپ : 4
زودترین زمان ارسال : 17 خرداد

بگو ما هم بخندیم (4)
Begoo Ma Ham Bekhandim
کد کتاب : 18087
شابک : 978-6002960436
قطع : رقعی
تعداد صفحه : 84
سال انتشار شمسی : 1396
نوع جلد : شومیز
سری چاپ : 3
زودترین زمان ارسال : 17 خرداد

بگو ما هم بخندیم (5)
Begoo Ma Ham Bekhandim
کد کتاب : 18088
شابک : 978-6002961556
قطع : رقعی
تعداد صفحه : 84
سال انتشار شمسی : 1396
نوع جلد : شومیز
سری چاپ : 3
زودترین زمان ارسال : 17 خرداد

بگو ما هم بخندیم (6)
Begoo Ma Ham Bekhandim
کد کتاب : 18089
شابک : 978-6002964182
قطع : رقعی
تعداد صفحه : 84
سال انتشار شمسی : 1398
نوع جلد : شومیز
سری چاپ : 4
زودترین زمان ارسال : 17 خرداد

بگو ما هم بخندیم (7)
Begoo Ma Ham Bekhandim
کد کتاب : 18090
شابک : 978-6002964458
قطع : رقعی
تعداد صفحه : 84
سال انتشار شمسی : 1398
نوع جلد : شومیز
سری چاپ : 3
زودترین زمان ارسال : 17 خرداد
شهرام شفیعی
شهرام شفیعی متولد بهمن ۱۳۴۹ در تهرانآثار وی به چند زبان خارجی از جمله عربی، ترکی و روسی ترجمه شده است.
قسمت هایی از کتاب بگو ما هم بخندیم (1) (لذت متن)
فکر کن؛یک روز صبح در آسانسور را بازمیکنی .میبینی یک شیر نر با دهان باز،توی آن است...در این لحظه چه میگویی؟ میگویم:صبح به خیر قربان!...من از پله ها استفاده میکنم!