کتاب بوطیقای ارسطو

Aristotle's Poetry
(ترجمه ی متن همراه با کنکاشی در تئوری بوطیقا)

مشخصات کتاب بوطیقای ارسطو
شابک : 978-6220105343
قطع : رقعی
تعداد صفحه : 213
سال انتشار شمسی : 1397
نوع جلد : زرکوب
سری چاپ : 1
زودترین زمان ارسال : 18 فروردین

معرفی کتاب بوطیقای ارسطو اثر سعید هنرمند

ارسطو فیلسوفی بود که روی بسیاری فرهنگ ها و اندیشه ها تاثیر گذاشت. نظریه ی ارسطو درباره ی ادبیات معروف است به بوطیقا؛ و تنها بخشی از آن از گزند روزگار جان به در برده است. در کتاب حاضر ضمن ترجمه ی بوطیقا به تاثیر آن و نیز بررسی نظریه های مندرج در آن پرداخته شده. کتاب شامل سه بخش است.
بخش نخست تلاشی است برای طرح مشکلات ترجمه های فارسی، و نیز معنی بوطیقا در تئوری های رایج و بالاخره یافتن تبار کلیدواژه های بوطیقا و طرح معادل ها در تئوری های ادبی مدرن.
بخش دوم ترجمه ی متن بوطیقاست از روی سه ترجمه ی انگلیسی. بخش سوم نیز با عنوان نگاهی ساختاری به بوطیقای ارسطو کوششی سات برای بررسی نظریه هایی که ارسطو در بوطیقا آورده و پیوند آن ها به آثار پیش از او.

کتاب بوطیقای ارسطو

دسته بندی های کتاب بوطیقای ارسطو