کتاب فرهنگ افسانه های مردم ایران 1

Farhang-e Afsane-haye Iran

مشخصات کتاب فرهنگ افسانه های مردم ایران 1
شابک : 978-6009929641
قطع : رقعی
تعداد صفحه : 474
سال انتشار شمسی : 1398
نوع جلد : زرکوب
سری چاپ : 1
زودترین زمان ارسال : 24 فروردین

Farhang-e Afsane-haye Iran

مشخصات کتاب فرهنگ افسانه های مردم ایران 2
شابک : 978-6009929658
قطع : رقعی
تعداد صفحه : 416
سال انتشار شمسی : 1398
نوع جلد : زرکوب
سری چاپ : 1
زودترین زمان ارسال : 24 فروردین

Farhang-e Afsane-haye Iran

مشخصات کتاب فرهنگ افسانه های مردم ایران 3
شابک : 978-6009929665
قطع : رقعی
تعداد صفحه : 468
سال انتشار شمسی : 1398
نوع جلد : زرکوب
سری چاپ : 1
زودترین زمان ارسال : 24 فروردین

Farhang-e Afsane-haye Iran

مشخصات کتاب فرهنگ افسانه های مردم ایران 4
شابک : 978-6009929672
قطع : رقعی
تعداد صفحه : 468
سال انتشار شمسی : 1398
نوع جلد : زرکوب
سری چاپ : 1
زودترین زمان ارسال : 24 فروردین

Farhang-e Afsane-haye Iran

مشخصات کتاب فرهنگ افسانه های مردم ایران 5
شابک : 978-6009929689
قطع : رقعی
تعداد صفحه : 762
سال انتشار شمسی : 1398
نوع جلد : زرکوب
سری چاپ : 1
زودترین زمان ارسال : 24 فروردین

Farhang-e Afsane-haye Iran

مشخصات کتاب فرهنگ افسانه های مردم ایران 6
شابک : 978-6009929696
قطع : رقعی
تعداد صفحه : 530
سال انتشار شمسی : 1398
نوع جلد : زرکوب
سری چاپ : 1
زودترین زمان ارسال : 24 فروردین

Farhang-e Afsane-haye Iran

مشخصات کتاب فرهنگ افسانه های مردم ایران 7
شابک : 978-6009929702
قطع : رقعی
تعداد صفحه : 584
سال انتشار شمسی : 1398
نوع جلد : زرکوب
سری چاپ : 1
زودترین زمان ارسال : 24 فروردین

Farhang-e Afsane-haye Iran

مشخصات کتاب فرهنگ افسانه های مردم ایران 8
شابک : 978-6009929719
قطع : رقعی
تعداد صفحه : 706
سال انتشار شمسی : 1398
نوع جلد : زرکوب
سری چاپ : 1
زودترین زمان ارسال : 24 فروردین

معرفی کتاب فرهنگ افسانه های مردم ایران 1 اثر علی اشرف درویشیان

این مجموعه کتاب که شامل افسانه های ایرانی از سراسر کشور است، در طی ده سال فعالیت ما در کتابخانه های روستایی، پرخواننده ترین مجموعه بوده است. تقریبا تمام کتابداران یک جلد یا داستانی از این کتاب ها را ارزیابی کرده اند و همه می گویند که اعضای کتابخانه از هر گروه سنی کتاب های این مجموعه را به امانت می گیرند و در بسیاری از موارد خود کودکان بعضی از داستان های این مجموعه را برای خواندن در جمع پیشنهاد کرده اند.

کتاب فرهنگ افسانه های مردم ایران 1