کتاب از مجموعه تاریخ کمبریج

The Cambridge History of Iran
(تاریخ ایران: دوره پهلوی از رضا شاه تا انقلاب اسلامی)
کد کتاب : 21188
مترجم :
شابک : 978-2000192602
قطع : وزیری
تعداد صفحه : 691
سال انتشار شمسی : 1392
سال انتشار میلادی : 1991
نوع جلد : زرکوب
سری چاپ : 3
زودترین زمان ارسال : ---

معرفی کتاب از مجموعه تاریخ کمبریج اثر مجموعه ی نویسندگان

سلسلة پهلوی، آخرین سلسلة سلطنتی ایران است که با انقراض سلسلة قاجاریه، در 21 آذر 1304 خورشیدی به وسیلة رضاشاه تاسیس شد و محمدرضا شاه پهلوی، شاه سابق ایران، دومین و آخرین پادشاه آن است. رضاشاه تا شهریورماه 1320 سلطنت کرد و در سلطنت 16 سالة وی تغییراتی در ایران راه یافت. در اوضاع داخلی به علت حکومت نظامیگرانة او میل به زندگی غربی در ایرانیان به وجود آمد. اقدامات وی در این دوره مشتمل است بر تاسیس عدلیة نوین، توسعه و تقویت ارتش، برقراری لباس متحدالشکل، اعزام محصل به خارج، ازدیاد مدارس و... محمدرضا شاه نیز تا سال 1357 سلطنت کرد. او نیز اقدامات پدر را در غربی سازی کشور و وارد کردن تمدن غربی تعقیب کرد. در دورة سلطنت او بناهای فرهنگی و موسسات تحصیلات عالیه براساس مبانی غربی توسعه یافت. کتاب حاضر، از مجموعة «تاریخ کمبریج» به چاپ رسیده و به دورة پهلوی، از زمان رضاشاه تا انقلاب اسلامی، اختصاص دارد. کتاب در چهار بخش با عنوان برآمدن رضاشاه پهلوی، سیاست خارجی ایران، تحولات اقتصادی و سیاسی، و زندگی دینی و فرهنگی از 1100 تا 1357 تنظیم شده است.

کتاب از مجموعه تاریخ کمبریج