کتاب فرهنگ حقوقی معاصر : فارسی - انگلیسی

Contemporary Law Dictionary: Persian - ‭English
کد کتاب : 23599
شابک : 978-6001050473‏
قطع : پالتویی
تعداد صفحه : 492
سال انتشار شمسی : 1391
نوع جلد : جلد سخت
سری چاپ : 1
زودترین زمان ارسال : ---

معرفی کتاب فرهنگ حقوقی معاصر : فارسی - انگلیسی اثر حجت الله بشارت

فرهنگ حاضر شامل بیش از 18000 مدخل از واژگان و عبارات رایج در شاخه های مختلف علم حقوق، از جمله قانون مدنی، قانون کیفری، حقوق خانواده، آیین دادرسی، قانون کار، حقوق مالکیّت معنوی و سایر مقوله های قضایی را در بر می گیرد. حقوق علمی است که قدرت و پویایی آن را می توان در دقّت، ظرافت و شفّافیّت زبان تخصّصی آن مشاهده کرد. کاربرد یک واژۀ حقوقی به جای واژۀ دیگر و یا کاربرد یک کلمه و عبارت غیر تخصّصی به جای معادل تخصّصی آن می تواند به لحاظ معنایی اثرات نامطلوب و یا تبعات زیان باری بر جای بگذارد.

کتاب فرهنگ حقوقی معاصر : فارسی - انگلیسی

دسته بندی های کتاب فرهنگ حقوقی معاصر : فارسی - انگلیسی