کتاب باورهای عامیانه مردم ایران

Folk beliefs of the Iranian people
کد کتاب : 28572
شابک : 978-6002293978
قطع : وزیری
تعداد صفحه : 1163
سال انتشار شمسی : 1398
نوع جلد : زرکوب
سری چاپ : 3
زودترین زمان ارسال : 19 مرداد

معرفی کتاب باورهای عامیانه مردم ایران اثر حسن ذوالفقاری

باورها بنیادی ترین مبانی جهان بینی انسان را در خود دارد. با تحول باورها، فرهنگ نیز گرایش و سمت وسوی دیگری به خود می گیرد؛ بنابراین با شناخت تحولات رخ داده در باورهای اقوام، به فرهنگ آن قوم می توان پی برد. این شناخت ما را به دیگر تحولات اجتماعی، اعتقادی، سیاسی و فکری رهنمون خواهد کرد. این پژوهش با توجّه به چنین ضرورتی انجام شد. یکجا کردن باورهای مشترک قومی راه مطالعه را بر ما آسان و امکان مطالعات تطبیقی را ممکن می سازد. کتاب شامل 650 مدخل و یازده هزار باور و بسامد رواج آن در مناطق مختلف ایران است. مولا کوشیده تا آنجا که ممکن باشد بازتاب باورهای عامّه را در شعر شاعران، امثال فارسی، سفرنامه ها، متون ادبی، خواب نامه ها و تمامی آثار مربوط به فرهنگ مردم جست وجو کند و نشان دهد. همچنین ذیل هر عنوان با دسته بندی و طبقه بندی باورها کوشیده نظمی منطقی به باورهای هر مدخل دهد. برای نشان دادن گستره جغرافیایی باورها و منطقه رخداد آن نام شهر یا منطقه آمده است. منابع این کتاب شامل بیش از هزار کتاب و مقاله و پایان نامه است. برخی از مدخل های این فرهنگ عبارت اند از: آب، آتش، آسمان، آل، آهو، آیینه، ابلیس، اتاق، اجاق، ازدواج، اژدها، اسب، انار، انجیر، باران، بخْتک، برادر، برف، برنج، بلبل، بهشت، بینی (دماغ)، پادشاه (شاه)، پارچه، پرستو، پرنده، پروانه، پری، پلنگ، پنیر، پوست، پول، پیشانی، ترازو، تریاک (تریاق)، تسبیح، توت، توتون، تهمت، جارو، جبرییل، جگر جوجه تیغی (خارپشت) جوراب، جهنم (دوزخ) چارقد (روسری) چاقو، چانه (فک) چاه، چشمه، چلچله، چهل کلید (چل کلید)، حمام، حنا، خار، خرزهره و…

کتاب باورهای عامیانه مردم ایران

حسن ذوالفقاری
حسن ذوالفقاری نویسنده و پژوهشگر ادبی ایرانی است. وی متولد ۱۳۴۵ در شهر دامغان است. وی در مقطع کارشناسی دانشگاه بین‌المللی امام خمینی، مقطع کارشناسی‌ارشد پژوهشگاه علوم انسانی و مقطع دکترای دانشگاه تهران در رشتهٔ زبان و ادبیات فارسی تحصیل کرد. او هم‌اکنون در دانشگاه تربیت‌مدرس تدریس می‌کند.
دسته بندی های کتاب باورهای عامیانه مردم ایران