کتاب شیوه های غنی سازی اوقات فراغت جوانان

Ways to enrich youth leisure
(در سایر کشورها با تاکید بر عرصه سازندگی)
کد کتاب : 29120
شابک : 978-9643515300
قطع : وزیری
تعداد صفحه : 127
سال انتشار شمسی : 1388
نوع جلد : شومیز
سری چاپ : 1
زودترین زمان ارسال : ---

معرفی کتاب شیوه های غنی سازی اوقات فراغت جوانان اثر مجموعه ی نویسندگان

بهره گیری از اوقات فراغت جوانان، بستری برای انجام فعالیت های سازندگی و بازسازی، رفع محرومیت ها، توسعة خدمات اجتماعی و امور عام المنفعه، و امکان بسیج فراگیر و عمومی برای تحقق اهداف و آرمان های نظام اجتماعی است. بسیاری بر این باورند در این بستر امکان پاسخ گویی به نیازهای تفریحی و فراغتی جوانان بیش تر و غنی سازی اوقات فراغت محقق می گردد؛ به گونه ای که رشد فردی و اجتماعی در تعامل موثر و متقابل جوانان با جامعه حاصل می شود. نگارنده در این نوشتار، نخست کلیات، مفاهیم و اصطلاحات کلیدی غنی سازی اوقات فراغت و سازندگی را بیان و سپس ضمن طرح نظریه های اوقات فراغت، ارتباط آن را با عرصه های سازندگی و اجتماعی بررسی کرده است. در پایان نیز یافته ها و نتایج تحقیق و شیوة کاربردی آن را عرضه و عملکرد سایر کشورهای جهان در حوزة غنی سازی اوقات فراغت جوانان را ارزیابی کرده است.

کتاب شیوه های غنی سازی اوقات فراغت جوانان

دسته بندی های کتاب شیوه های غنی سازی اوقات فراغت جوانان