جامعه شناسی

جامعه شناسی

نمایش فیلتر های جستجو
کتاب های جامعه شناسی

موفق سازها


نامزد دریافت جایزه ی بهترین کتاب علمی و تکنولوژی گودریدز سال 2017

۴۰,۰۰۰ تومان

گفتن یا نگفتن


مجموعه گفتگو های سیاسی

۳۲,۰۰۰ تومان

چگونه درباره کتابهایی که نخوانده ایم حرف بزنیم؟


Peyrabar France-American Foundation جایزه بنیاد جایزه جایزه غیر داستانی (2007)

۱۴,۵۰۰ تومان

کار و فراغت ایرانیان


آسیب شناسی اجتماعی ایران (۲)

۱۲,۰۰۰ تومان

در ستایش شرم


آسیب شناسی اجتماعی ایران (۱)

۱۰,۰۰۰ تومان
×
دقیق تر بیابید
جوایز ادبی جهان
+ نمایش بیشتر
کمتر
ادبیات ملل
+ نمایش بیشتر
کمتر
مکاتب ادبی
+ نمایش بیشتر
کمتر
دسته بندی تاریخی
+ نمایش بیشتر
کمتر
انواع داستان
+ نمایش بیشتر
کمتر
کتاب های برگزیده
+ نمایش بیشتر
کمتر
انواع کتاب تاریخی
+ نمایش بیشتر
کمتر