کتاب قوانین و مقررات کار،رفاه و تامین اجتماعی 1399

Labor and welfare rules and regulations
کد کتاب : 30649
شابک : 978-6006208695
قطع : جیبی
تعداد صفحه : 1049
سال انتشار شمسی : 1399
نوع جلد : زرکوب
سری چاپ : 38
دسته بندی های کتاب قوانین و مقررات کار،رفاه و تامین اجتماعی 1399
قسمت هایی از کتاب قوانین و مقررات کار،رفاه و تامین اجتماعی 1399 (لذت متن)
قرارداد کار عبارت است از قرارداد کتبی یا شفاهی که به موجب آن کارگر در قبال دریافت حق السعی کاری را برای مدت موقت غیر موقت برای کارفرما انجام می دهد... .