کتاب زندگی من

Confessions of a Pilgrim
خوان آریاس در گفت وگو با پائولو کوئلیو

مشخصات کتاب زندگی من
مترجم :
شابک : 9789645881083
قطع : رقعی
تعداد صفحه : 210
سال انتشار شمسی : 1395
سال انتشار میلادی : 1999
نوع جلد : شومیز
سری چاپ : 5
زودترین زمان ارسال : 20 آذر

Confessions of a Pilgrim

  • 15 % تخفیف
    قیمت : 35,000 | 29,750 تومان

  • موجود
  • انتشارات: بهجت بهجت
    نویسنده:
مشخصات کتاب اعترافات یک سالک
مترجم :
شابک : 9780000308429
قطع : رقعی
تعداد صفحه : 280
سال انتشار شمسی : 1393
سال انتشار میلادی : 1999
نوع جلد : شومیز
سری چاپ : 6
زودترین زمان ارسال : 19 آذر

معرفی کتاب زندگی من اثر خوان آریاس

در این کتاب کوئیلو از مراحل اصلی زندگی خود پرده برمی دارد: کودکی اش در ریودوژانیرو پدر مهندس اش تعلیم و تربیت مذهبی و سنّتی اش و چندین تجربه در حاشیه شرکت در جنبش های شورشی دهه 1960 و همچنین مواد مخدّر و جادوی سیاه... او با گفتگو از نوشتن موفقیت و تاîثیر زنان بر زندگی و دیدگاه هایش مسیر درهم و پیچیده زندگی خود را می نمایاند.

ای‍ن ک‍ت‍اب در س‍ال ۱۳۷۹ ت‍ح‍ت ع‍ن‍وان "اع‍ت‍راف‍ات ی‍ک س‍ال‍ک " ب‍ا ت‍رج‍م‍ه دل آرا ق‍ه‍رم‍ان ب‍ه چ‍اپ رس‍ی‍ده اس‍ت

کتاب زندگی من