زندگی من

Confessions of a Pilgrim
خوان آریاس در گفت وگو با پائولو کوئلیو

مشخصات زندگی من
مترجم :
شابک :9789645881083
قطع :رقعی
تعداد صفحه :210
سال انتشار شمسی :1395
سال انتشار میلادی :1999
نوع جلد :شومیز
سری چاپ :5
زودترین زمان ارسال :29 تیر

Confessions of a Pilgrim

مشخصات اعترافات یک سالک
مترجم :
شابک :9780000308429
قطع :رقعی
تعداد صفحه :280
سال انتشار شمسی :1393
سال انتشار میلادی :1999
نوع جلد :شومیز
سری چاپ :6
زودترین زمان ارسال :27 تیر

معرفی کتاب زندگی من اثر خوان آریاس | ایران کتاب

در این کتاب کوئیلو از مراحل اصلی زندگی خود پرده برمی دارد: کودکی اش در ریودوژانیرو پدر مهندس اش تعلیم و تربیت مذهبی و سنّتی اش و چندین تجربه در حاشیه شرکت در جنبش های شورشی دهه 1960 و همچنین مواد مخدّر و جادوی سیاه... او با گفتگو از نوشتن موفقیت و تاîثیر زنان بر زندگی و دیدگاه هایش مسیر درهم و پیچیده زندگی خود را می نمایاند.

ای‍ن ک‍ت‍اب در س‍ال ۱۳۷۹ ت‍ح‍ت ع‍ن‍وان "اع‍ت‍راف‍ات ی‍ک س‍ال‍ک " ب‍ا ت‍رج‍م‍ه دل آرا ق‍ه‍رم‍ان ب‍ه چ‍اپ رس‍ی‍ده اس‍ت

کتاب زندگی من