مصاحبه

مصاحبه

چیزی بهتر از صحبت های خود نویسنده یا هنرمند، نمی تواند از جنبه های مختلف شخصیتی و فکری او پرده بردارد. کتاب های موجود در این طبقه بندی، آثری هستند که از مصاحبه ها و گفت و گوهای نویسندگان شناخته شده و چهره های ادبی برجسته به وجود آمده اند و مخاطبین را با وجوهی جذاب از زندگی هنرمندان مورد علاقه ی خود آشنا می کنند.

نمایش فیلتر های جستجو
کتاب های مصاحبه

هارون یشایایی


بهروز غریب پور


قباد شیوا


×
دقیق تر بیابید
ادبیات ملل
+ نمایش بیشتر
کمتر
مکاتب ادبی
+ نمایش بیشتر
کمتر
دسته بندی تاریخی
+ نمایش بیشتر
کمتر
انواع داستان
+ نمایش بیشتر
کمتر
کتاب های برگزیده
+ نمایش بیشتر
کمتر
دسته بندی موضوعی
+ نمایش بیشتر
کمتر
انواع نمایشنامه
+ نمایش بیشتر
کمتر
انواع شعر
+ نمایش بیشتر
کمتر
انواع کتاب تاریخی
+ نمایش بیشتر
کمتر
گروه سنی
+ نمایش بیشتر
کمتر
کتاب های مجموعه ای
+ نمایش بیشتر
کمتر
انواع کتاب های آموزشی
+ نمایش بیشتر
کمتر
انواع زندگی نامه
+ نمایش بیشتر
کمتر
انواع کتاب های ورزشی
+ نمایش بیشتر
کمتر
انواع کتاب های آموزش زبان
+ نمایش بیشتر
کمتر