کتاب روشهای کاربردی تحقیق

A Practical Guide To Research Methods
کد کتاب : 35948
مترجم :
مجیدرضا داوری
شابک : 978-9643637125
قطع : وزیری
تعداد صفحه : 160
سال انتشار شمسی : 1390
سال انتشار میلادی : 2002
نوع جلد : شومیز
سری چاپ : 1
زودترین زمان ارسال : 10 مرداد

معرفی کتاب روشهای کاربردی تحقیق اثر کاترین داوسون

این کتاب، به عنوان یک راهنمای آموزشی و کاربردی در موضوع روش شناسی و به منظور استفادة تمامی محققان و پژوهشگران، تهیه شده است. از این رو در این کتاب نخست، به چگونگی تعریف پروژة تحقیقاتی اشاره می شود. در این مقال توضیحاتی دربارة موضوع تحقیق، هدف از انجام آن، مکان و زمان انجام تحقیق ارائه می شود، سپس دربارة روش شناسی تحقیق و انواع آن مطالبی مطرح می شود. در ادامه، چگونگی انتخاب روش تحقیق و ارتباط آن با روش شناسی تحقیق بررسی می شود. پس از آن، نحوة تدوین تحقیق، به همراه ارائة نمونه های موردی، تشریح و چگونگی انتخاب جامعه و نمونة تحقیق بازگو می شود. آن گاه، چگونگی تدوین طرح پیشنهادی تحقیق، به همراه روش های مختلف جمع آوری اطلاعات، به بحث گذارده می شود و چگونگی اجرا، ثبت نتایج ابزارهای تحقیق یعنی مصاحبه، گروه های مباحثه، پرسش نامه و مشاهده به ترتیب بیان می شود. در پایان نیز ضمن تشریح شیوه های تجزیه و تحلیل داده ها به صورت کیفی و کلی و نحوة گزارش نویسی، به معرفی ویژگی های یک محقق هنجارگرا پرداخته می شود.

کتاب روشهای کاربردی تحقیق