کتاب نقد و تحلیل رویکرد معاصران به سهروردی

Sohrevardi
کد کتاب : 36034
شابک : 978-9643637866
قطع : رقعی
تعداد صفحه : 289
سال انتشار شمسی : 1396
نوع جلد : شومیز
سری چاپ : 2
زودترین زمان ارسال : 13 مرداد

معرفی کتاب نقد و تحلیل رویکرد معاصران به سهروردی اثر حسن سید عرب

در این کتاب، ایده های فلسفی و حکمی «سهروردی» از منظر فلاسفة معاصر مطالعه شده است. سهروردی پژوهی معاصر، متأثّر از رواج تفکر «آخرین حوزة فلسفی اسلام و تشیع» یعنی «حکمت متعالیه» است. با توجّه به این مسئله که سهروردی پژوهی در جهان عرب دارای وجوه متمایزی است و به عنوان مثال در «عصر» اندیشه و آثار «سهروردی» مورد عنایت قرار گرفته، در «لبنان» بر تصحیح نوشته های وی دقت شده و در «سوریه» بر روش احیای انتقادی متون از راه تحقیق و تصحیح نوشته های «سهروردی» پافشاری گردیده است، در کتاب حاضر، ضمن شرح زندگی این فیلسوف بزرگ، نخست نقد و تحلیل سهروردی پژوهی در ایران، مطالعه شده و سپس همین موضوع در جهان عرب با شرح جایگاه و اندیشة «سهروردی» و نقد و تحلیل مبانی رویکرد جهان عرب به وی بررسی گردیده است.

کتاب نقد و تحلیل رویکرد معاصران به سهروردی

حسن سید عرب
حسن سید عرب پژوهشگر فلسفه اسلامی ،مسوول کتابخانه بنیاد دایره المعارف و نویسنده می باشد.
دسته بندی های کتاب نقد و تحلیل رویکرد معاصران به سهروردی