کتاب رموز حمزه

Romouz-e Hamzeh
و ماجراهای عمر و عیار
کد کتاب : 37788
شابک : 978-9641650683
قطع : وزیری
تعداد صفحه : 204
سال انتشار شمسی : 1392
نوع جلد : جلد سخت
سری چاپ : 1
زودترین زمان ارسال : 4 بهمن
علیرضا ذکاوتی قراگزلو
علیرضا ذکاوتی قراگوزلو از پژوهشگران و نویسندگان معاصر است که در چهار دهه گذشته آثار متعددی از او در زمینه ادبیات فارسی و عرفان اسلامی منتشر شده‌است. وی نقدهای بسیاری بر آثار کلاسیک ایران نوشته، تحقیق و ترجمه کرده‌است و در رشته ی و ادبیات تحقیقی و نیز ترجمه از عربی به فارسی آثار متعددی پدیدآورده‌است. از جمله کتابهایی چون «عرفانیات»، «عمر خیام» و ترجمه «تمدن اسلامی در قرن چهارم و پنجم» از آثار اوست. وی جزء هیئت مؤلفین دائرةالمعارف تشیع بوده و ب...
قسمت هایی از کتاب رموز حمزه (لذت متن)
یکی از پادشاهان هند دختری داشت که در زیبایی بی نظیر بود و اتفاقا بیمار شد. به دستور پادشاه پزشکان باتجربه از تمام کشور به پایتخت آمدند امّا نتوانستند دختر را معالجه کنند. پادشاه خواست پزشکان را بکشد که هفت نفر از آنان فداکاری کرده گفتند به ما چهل روز مهلت بده تا در جایی به دور از مردم به سر بریم و چاره ای بیندیشیم. پادشاه قبول کرد. همین که آن هفت حکیم تنها شدند به نام حمزه عموی پیامبر(ص) هفت جلد کتاب نوشتند. روز چهلم پادشاه آنان را فراخواند و نتیجه کار را جویا شد. گفتند دوای دختر شما این هفت جلد کتاب است. پیش او بخوانید تا خوب شود. همین کار را کردند دختر بهبود یافت. شهر را جشن بستند و حکیمان هم پاداش گرفتند. اما نام آن کتاب ها رموز حمزه و درباره جنگ یا مدارا با دشمنان و نیز عیاری و عاشقی می باشد که آن را ملاعلی شکرریز نوشته است. داستان از آنجا شروع می شود که کیقباد کیانی روزی در شهر مداین، بعد از آرایش سر و صورت ناگهان موی سفیدی در ریش خود دید و ناراحت شد. بوزرجمهر وزیر علت را پرسید. کیقباد گفت موی سفید نشانه نزدیک شدن به مرگ است اما پسری ندارم که جانشین من شود و سلطنت کیانیان ادامه یابد. بوزرجمهر گفت تو پادشاه هفت کشور از هرشاهی دختر بخواهی به تو می دهد. پس قرعه انداخت و نهایتا دختر شاه یمن را مناسب همسری کیقباد دانست...