داستان حماسی

داستان حماسی

حماسه، گونه ای از متون وصفی است که به توصیف اعمال پهلوانی و افتخارات و بزرگی های قومی یا فردی می پردازد. داستان های حماسی امروزی اغلب از مفاهیم حماسه های کهن در قالب زندگی معاصر بهره می برند و همان موضوعات را به شکلی مدرن تر مورد بررسی قرار می دهند.

کتاب های داستان حماسی

کتاب فرزندان هورین


جزو لیست پرفروش ترین های نیویورک تایمز

کتاب میوه های زمین


در سال ۱۹۲۰ هامسون برنده ی جایزه ی نوبل در ادبیات گردید که نگارش رمان حماسی میوه های زمین نقش زیادی در کسب این جایزه داشت

معرفی چند اثر
معرفی کتاب فرزندان هورین
سنگ بنای دستاورد جاودانه ی جی. آر. آر. تالکین.
Barnes & Noble