کتاب زمجی نامه

Zamji Nameh
کد کتاب : 38095
شابک : 978-9641651840
قطع : وزیری
تعداد صفحه : 676
سال انتشار شمسی : 1399
نوع جلد : جلد سخت
سری چاپ : 1
زودترین زمان ارسال : 26 اردیبهشت

معرفی کتاب زمجی نامه اثر حسین اسماعیلی

زمجی نامه دنباله منطقی ابومسلم نامه است و از دیدگاه داستانی به شرح رویدادهایی می پردازد که پس از قتل ابومسلم به وقوع پیوسته است. همان گونه که تاریخ نگاران در آثار خود پیامد این واقعه را با ثبت شورش های خونخواهانه همرزمان ابومسلم بازتاب داده اند.
داستان سرایان نیز به سبک و سیاق خود به جنبش های کینه جویانه ابومسلم به شکل ادبی و با دستاویز به خیال پرداخته اند، یکی از دستاوردهای قصه پردازان مورد نظر همین زمجی نامه است. ابومسلم نامه سراسر جنگ با مرتدان و از دین برگشتگان مروانی است. ابومسلم با دو هدف سر به شورش برمی دارد.

کتاب زمجی نامه