کتاب راهنمای جامع حسابرسی داخلی و عملیاتی

The Complete Guide to Internal and Operational Auditing
کد کتاب : 37871
شابک : 978-9641650041
قطع : رحلی
تعداد صفحه : 356
سال انتشار شمسی : 1400
سال انتشار میلادی : 2011
نوع جلد : شومیز
سری چاپ : 5
زودترین زمان ارسال : 20 آذر

معرفی کتاب راهنمای جامع حسابرسی داخلی و عملیاتی اثر حمیدرضا ارجمندی

"راهنمای جامع حسابرسی داخلی و عملیاتی" کتابی است به قلم دکتر "حمیدرضا ارجمندی" که در آن "چارچوب فرایندهای یکپارچه" را تشریح می نماید. این اثر سیصد و پنجاه صفحه ای که توسط انتشارات معین به عرصه ی چاپ رسیده است، در پنج بخش مفهوم مورد نظر را تحت بررسی قرار می دهد.
در بخش نخست کتاب "راهنمای جامع حسابرسی داخلی و عملیاتی"، نگاهی به تاریخچه ی آن در ایران و جهان صورت می گیرد و در بخش دوم، هر یک از مفاهیم حسابرسی داخلی و عملیاتی در قالب دانش، اهداف، دامنه، مهارت ها و سایر ویژگی ها تعریف می شوند. بخش سوم مبانی نظری "چارچوب فرایندهای یکپارچه" را در کنار مفاهیم اساسی حسابرسی بررسی می کند که شامل تشریح مواردی همچون تعریف احتمال، پیشامد ناخواسته، ریسک در برابر اطمینان، حسابرسی، شواهد و اهداف عملیات حسابرسی، قضاوت حرفه ای، کسب شواهد حسابرسی و روش های آن می باشد.
بخش چهارم که مدیریت راهبردی حسابرسی و آینده پژوهی نام گرفته، ابتدا خواننده را با مقدمات و مفاهیم اساسی آن آشنا می کند و سپس به تعریف راهبرد، مراحل تکوین آن، مدیریت، مدل ها و الگوهای گوناگون راهبردی، سطوح مختلف، فرآیندهای اصلی، ماموریت، فلسفه ی وجودی، چشم انداز و آرمان، ارزش ها، اهداف، برنامه و بودجه و اجرا و ارزیابی راهبردها می پردازد. فصل پنجم و نهایی کتاب "راهنمای جامع حسابرسی داخلی و عملیاتی" به قلم دکتر "حمیدرضا ارجمندی"، به "چارچوب فرایندهای یکپارچه" در حسابرسی داخلی، عملیاتی و مدیریت ریسک بنگاه اختصاص یافته که بعد از ارائه ی مقدمه، به برنامه ریزی، ارزیابی کنترل داخلی، تحلیل شکاف، بررسی های تکمیلی، گزارش حسابرسی، پیگیری نتایج و واکنش مدیریت در برابر ریسک می پردازد.

کتاب راهنمای جامع حسابرسی داخلی و عملیاتی

حمیدرضا ارجمندی
دکتر حمیدرضا ارجمندی سـابدار رسمی، عضو انجمن حسابداران خبره ایران(دارای عنوان حسـابدار مستقل) و عضو انجمن حسـابرسـان داخلـی ایـران (دارای عنوان حسـابرس داخلـی خبره) و عضو انجمن بین المللی حسابرسان داخلی (IIA)، فارغ التحصیل دانشکده حسابداری و علوم مالی شرکت ملی نفت ایران ودانش آموخته دوره DBA (دکترای مدیریت کسب وکار ) دانشکده کارآفرینی دانشگاه تهران است.آقای ارجمندی از سال 1351 تا کنون در حرفه ی حسابرسی و مشاوره مدیریت اشتغال دارد. افزون براین، کتاب مدیریت ریسک حسابرسی (انتشارات معین، چاپ اول ...
دسته بندی های کتاب راهنمای جامع حسابرسی داخلی و عملیاتی
قسمت هایی از کتاب راهنمای جامع حسابرسی داخلی و عملیاتی (لذت متن)
امروزه دیگر موضوعاتی مثل نظام نوین راهبری بنگاه ها، مدیریت ریسک و کنترل داخلی به قدری به موضوع تعالی سازمانی و بهبود عملیات در پناه گاه گره خورده که عدم توجه کافی به آن ها بدون شک به معنی خروج از دنیای کسب و کار موفق است.