کتاب زندگی ، فضا ، بنا ، به ترتیب

Life, space, building
کد کتاب : 38995
شابک : 978-9643346256
قطع : رقعی
تعداد صفحه : 308
سال انتشار شمسی : 1398
نوع جلد : شومیز
سری چاپ : 1
زودترین زمان ارسال : 16 اسفند

معرفی کتاب زندگی ، فضا ، بنا ، به ترتیب اثر مروارید قاسمی اصفهانی

نگارنده کتاب حاضر بر این باور است که رابطه توده و فضا در بافت های مسکونی مقوله ای است قابل تنظیم و طراحی و نه امری دست چندم و تصادفی و لذا نمی توان آن را به حال خود رها کرد بلکه نیازمند هدایت و کنترل کیفی مستمر است. بر این مبنا تنظیم رابطه توده و فضا تحت لوای یک نظام طراحی شده میسر است و نه یک طرح، معماران و طراحان شهری در ردیف اولین مخاطبان این کتاب قرار خواهند گرفت. کتاب حاضر به منظور بررسی چگونگی تنظیم رابطه توده و فضا در شهرسازی به رشته تحریر درآمده است.

کتاب زندگی ، فضا ، بنا ، به ترتیب

مروارید قاسمی اصفهانی
مروارید قاسمی اصفهانی متولد سال 1354 ، معمار و شهرساز می باشد. او کارشناسی ارشد معماری و کارشناسی ارشد طراحی شهری را در دانشگاه شهید بهشتی خوانده است. 24 سال است که فعالیت حرفه ای می کند که از این مدت 12 سال را در شرکت های مهندسین مشاور و 12 سال را نیز در دفتر شخصی خود فعالیت کرده است. او همچنین از سال 1379 به مدت 17 سال هم در دانشگاه شهید بهشتی و هم در دانشگاه هنر تدریس کرده است.
دسته بندی های کتاب زندگی ، فضا ، بنا ، به ترتیب