کتاب دیوان اثیرالدین اخسیکتی

Persian poetry
کد کتاب : 40432
شابک : 978-9643729714
قطع : وزیری
تعداد صفحه : 1060
سال انتشار شمسی : 1398
نوع جلد : زرکوب
سری چاپ : 1
زودترین زمان ارسال : 2 بهمن

معرفی کتاب دیوان اثیرالدین اخسیکتی اثر اثیر اخسیکتی

دیوان اثیرالدین اخسیکتی گنجینه ای از میراث مکتوب ادب فارسی است و دربردارنده ارزش های زبانی،ادبی،اجتماعی و تاریخی است و بخشی از تاریخ ادبیات پر ارج و فرهنگ غنی و اصیل ایران را در اختیار پژوهشگران و ادیبان و شاعران قرار می دهد. برای این کار بیش از بیست و پنج نسخه شناسایی شد که ده تای آن در مقدمه معرفی شده است و از آن میان با پنج نسخه قدیم تر و درست تر به شیوه نسخه اساس کار تصحیح دیوان اثیر را به پایان برد. بخش هایی از دیوان اثیر مانند اقران او انوری و خاقانی نیاز به شرح دارد،اگر بنا بود ابیات مشکل آن شرح شود،حجم کتاب بیش از اندازه افزوده می شد بنابراین به شرح و توضیح واژه های دشوار متن بسنده شد و در کنار سایر تعلیقات دیوان قرار گرفت. این دیوان یکصد و چهل قصیده،سیصد و دوازده قطعه،یک مثنوی،دویست و هشتاد غزل و پانصد و شصت و چهار رباعی را دربردارد.

کتاب دیوان اثیرالدین اخسیکتی

دسته بندی های کتاب دیوان اثیرالدین اخسیکتی