کتاب عرفان شیعی

Erfan-e Shi'i
به روایت سید حیدر آملی
کد کتاب : 42350
شابک : 978-9644236259
قطع : رقعی
تعداد صفحه : 200
سال انتشار شمسی : 1393
نوع جلد : شومیز
سری چاپ : 3
زودترین زمان ارسال : 8 تیر

معرفی کتاب عرفان شیعی اثر محمد کریمی زنجانی اصل

سیدحیدر آملی از سرسلسله داران حکیمانی است که اندیشه آنها در ورطه ای میان شهود عرفانی و تعقل فلسفی در حرکت است. او در آثار خود با وصل کردن صحیفه پر نقش اندیشه اش به چشمه فیاض و منبع لایزال تعالیم شیعی، می کوشد به این عالم صورت و پیکری بخشد که قابل فهمش کند. پس در ادامه سنت حکیمان ایرانی، قیامت را حادثه ای می داند که در روح واقع می شود و عالم مثال را هم به عنوان جایگاه «اجسام لطیفه» در میان دو عالم محسوس و معقول در نظر می گیرد؛ و بی سبب نیست که آثارش را برآمده از روح آیینه گونی می توان یافت که انعکاس دهنده سلسله مراتب هستی است؛ روحی که از ادراکات حسی درگذشته و پس از ترقی به مراتب خیال و فهم و تعقل، با عروج به عالم ملکوت و بهره گیری از عالم جبروت، در بلندای مرتبه اش منزل گزیده است؛ بلندایی که تمامی عامل تجلی از آن هبوط کرده است.

کتاب عرفان شیعی

دسته بندی های کتاب عرفان شیعی