کتاب حکمت و معنویت

Wisdom and spirituality
در ایران نخستین سده های اسلامی
کد کتاب : 42377
شابک : 978-9644236464
قطع : رقعی
تعداد صفحه : 320
سال انتشار شمسی : 1386
نوع جلد : شومیز
سری چاپ : 1
زودترین زمان ارسال : ---

معرفی کتاب حکمت و معنویت اثر محمد کریمی زنجانی اصل

نگاه به فرهنگ و ادب هر سرزمینی میتواند نگاهی باشد پژوهشی و تحقیقی تا به اصالت، حکمت و معنویت آن پی برد و برگذشته آن اندیشه کرد و به آینده آن با توجه به دانشمندان و ادیبان و محققان عصر حاضر تفکر نمود تا از اصالت خود دور نشود و میراثی باشد برای آیندگان، از این روست که در این مجموعه پژوهشی محقق ارجمند این اثر برآن شده تا نگاهی ژرف اندیشانه نظری داشته باشد به <حکمت و معنویت> در فرهنگ و ادب ایران زمین در آغازین سالهای ورود اسلام به سرزمین فرهنگ پرور ایران که با گرایش ایرانیان به دین مبین اسلام به فرهنگ ایرانی اسلامی تبدیل شده و روح معنویت و حکمت در آن دمیده می شود. این پژوهش ها طیفی از ملاحظات نقادانه و رویارویی هماوردانه تا برخوردهای همدلانه و هم سخنی با روح ایرانی را برتابیده اند و در این رهگذر آنچه در این مجموعه به آن اشاره رفته و مورد توجه محقق ارجمند و مولف این اثر قرار گرفته دستاورد گشت و گذار کوتاه نویسنده این گفتارها در باغ معنوی حکمت ایرانی از سده چهارم هجری به بعد است که باعناوینی چون نگاهی به نور نیایش دو اندیشمند خراسانی، موجودات روحانی و نیایش های حکمی، اسماعیلیان در عصر چالشهای فرهنگی، ابوالحسن شهید، حکیم شاعران بلخ، حکمت پیشگی، فارابی، عقول عشره و نیایش های فلسفی، ابویعقوب بجستانی، و.... به مخاطبان فاضل و اهل اندیشه و فرهنگدوست ارائه شده است

کتاب حکمت و معنویت

دسته بندی های کتاب حکمت و معنویت