کتاب محیط کسب و کار

Business environment
نظریه ها، شاخص ها و تکنیک ها
کد کتاب : 67854
شابک : 978-9640366400
قطع : وزیری
تعداد صفحه : 926
سال انتشار شمسی : 1398
نوع جلد : شومیز
سری چاپ : 4
زودترین زمان ارسال : ---

معرفی کتاب محیط کسب و کار اثر محمد علی مرادی

کسب وکار برای فعالیت‌های کارآفرینانه به محیط مناسب نیازمند است . پس، آگاهی از وضعیت محیط کسب وکار برای دولت و کسب وکارها اهمیت دارد .فعالیت کسب وکارها نظیر تصمیم گیری برای سرمایه گذاری و به کارگیری نیروی کار، برای افق زمانی طولانی تر صورت می گیرد .بنابراین، کارآفرینان نه تنها اوضاع جاری محیط کسب وکار را در تصمیمات خود لحاظ می کنند بلکه چشمانداز کشور، منطقه و جهان را هم لحاظ می کنند .با عنایت به نقش حاکمیتی دولتها در امور اقتصادی، آنها وظیفه دارند نظام اقتصادی کارآمد تخصیص منابع برای فعالیتهای اقتصادی و ساختار انگیزش مناسبی برای فعالیت کارآفرینان فراهم کنند .علاوه بر آن، تبیین راهبرد توسعه در سطوح ملی و منطقه ای، جهت گیری اصلی نگرش دولتها را برای فعالیتها فراهم می کند .در این زمینه، اتخاذ سیاستهای موثر و کارآمد برای هدایت فعالان اقتصادی و فراهم کردن زمینۀ تخصیص کارآمد منابع بخش خصوصی، نقش بسزایی دارد .این در شرایطی است که دولتها با اتخاذ این سیاستها؛ در ابعاد مختلف قانونی و زیست محیطی؛ در شکل گیری محیط ، اقتصادی، اجتماعی، نوآوری و فناوری، فرهنگی، سیاسی کسب وکار نقش ایفا می کنند. سیاستها و تحولات جهانی نیز محیط کسب وکار را تحت تأثیر قرار می دهد .این موارد در انجام فعالیتهای کارآفرینانه بر ترکیب بخشهای رسمی و غیررسمی تأثیر می گذارد .در صورتی که محیط کسبوکار مناسب باشد، علاوه بر اینکه حجم فعالیتهای اقتصادی افزایش می یابد، حجم فعالیتهای بخش غیررسمی را کاهش خواهد داد.

کتاب محیط کسب و کار

محمد علی مرادی
محمد علی مرادی متولد سال 1338، دانشیار دانشکده کارآفرینی گروهتوسعه کارآفرینی، دانشگاه تهران، دارایPh.D ، لیورپول ، اقتصاد کلان ۱۳۷۵ ← ۱۳۸۰، M.S ، تهران ، برنامه ریزی و توسعه اقتصادی ۱۳۶۶ ← ۱۳۷۰، کارشناسی ، شهید بهشتی ، اقتصاد نظری ۱۳۶۲ ← ۱۳۶۶ می باشد.