کتاب هیدروکربن های آروماتیک چندحلقه ای

Multi-ring aromatic hydrocarbons
کد کتاب : 69779
شابک : 978-9640369586
قطع : وزیری
تعداد صفحه : 212
سال انتشار شمسی : 1395
نوع جلد : شومیز
سری چاپ : 1
زودترین زمان ارسال : ---

معرفی کتاب هیدروکربن های آروماتیک چندحلقه ای اثر حسینعلی علیخانی

کتاب هیدروکربن‌های آروماتیک چندحلقه‌ ای شامل پنج فصل می باشد که در بر گیرنده ی : فصل اول : آشنایی با هیدروکربن های آروماتیک چندحلقه ای فصل دوم : حذف هیدروکربن های آروماتیک چند حلقه ای فصل سوم : خصوصیات زیستی خاک آلوده به هیدروکربن های آروماتیک چندحلقه ای و ساز و کار تجزیه این ترکیبات فصل چهارم : روابط متقابل موجودات و ریشه گیاهان فصل پنجم : پاسخ جامعه میکروبی خاک به فرایند گیاه پالایی خاک های آلوده به هیدروکربن های آروماتیک چندحلقه ای.

کتاب هیدروکربن های آروماتیک چندحلقه ای

حسینعلی علیخانی
حسینعلی علیخانی متولد سال 1342، استاد پردیس کشاورزی و منابع طبیعی / دانشکده مهندسی و فناوری کشاورزی دانشگاه تهران، دارایPh.D ، تهران ، خاکشناسی گرایش بیولوژی و بیوتکنولوژی خاک ۱۳۷۹ ← ۱۳۸۲، M.S ، تهران ، خاکشناسی-بیولوژی خاک ۱۳۷۱ ← ۱۳۷۳، کارشناسی ، تهران ، خاکشناسی ۱۳۶۷ ← ۱۳۷۰ می باشد.
دسته بندی های کتاب هیدروکربن های آروماتیک چندحلقه ای