فرانکلین دیکسون

فرانکلین دیکسون

فرانکلین دیکسون نام قلم است که توسط نویسندگان مختلفی مورد استفاده قرار گرفته است (چارلز لسلی مک فارلین، نویسنده کانادایی، اولین نفر) که رمان های پسران هاردی را برای سندیکای Stratemeyer (که هم اکنون متعلق به سیمون و شوستر است) نوشت و همچنین برای مجموعه Flying Story منتشر شده توسط Grosset & Dunlap می باشد.

کتاب های فرانکلین دیکسون

در جست و جوی گنج پنهان


دوستان گمشده


پسران هاردی 1


پسران هاردی 11