حسین فدایی حسین

حسین فدایی حسین

حسین فدایی‌حسین متولد 1345 کارشناس ارشد ادبیات نمایشی است که آثار فراوانی در حوزه ادبیات و هنر کودک و نوجوان منتشر کرده است.

کتاب های حسین فدایی حسین

101 بازی حرکتی


بازی های یوگا برای بچه ها


شاهزاده خانم همستر 4


هویج کوچک هویج بزرگ


275 بازی نمایشی پیوسته


تئاتر


سال سایه ها


101 بازی برای حضور ذهن


101 بازی خانوادگی


101 بازی نمایشی


شاهزاده خانم همستر 3


شاهزاده خانم همستر 2


شاهزاده خانم همستر


به خاطر مروارید


کلیددار کعبه


101 بازی نشاط آور


مجید، هی و فرچه ها