اووه فلیک

اووه فلیک

اووه فليك استاد تحقیقات کیفی در دانشگاه Freie برلین، آلمان است. او روانشناس و جامعه شناس است و دارای مدرک دکترا از Freie Universität برلین می باشد. وی استاد دانشگاه آلیس سالومون (برلین) و دانشگاه وین اتریش بوده است. علایق اصلی پژوهش وی شامل روشهای کیفی، دسترسی به بازار کار برای پناهندگان و بعد از مهاجرت، بازنمایی های اجتماعی از سلامت، آسیب پذیری، بی خانمان شدن جوانان و تغییر فناوری در زندگی روزمره است. 

کتاب های اووه فلیک

درآمدی بر تحقیق کیفی