لوری ام جانسون بگبی

لوری ام جانسون بگبی

لوری بگبی استادیار فلسفه سیاسی در ایالت کانزاس، ایالات متحده، و مدیر یک برنامه دانشگاهی گسترده برای مطالعه هنر و علوم از طریق متون اولیه است. او نویسنده اندیشه سیاسی: راهنمایی برای کلاسیک ها (وادسورث) می باشد.

کتاب های لوری ام جانسون بگبی

راهنمای خواندن لویاتان هابز