کوستاس دوزیناس

کوستاس دوزیناس

کوستاس دوزیناس متولد 1951 استاد حقوق یونانی است. او بنیانگذار دانشکده حقوق بیرک کبک و دپارتمان حقوق دانشگاه قبرس و مدیر موسس موسسه بیرکبک برای علوم انسانی در بیرکبک دانشگاه لندن ، رئیس مؤسسه نیکوس پولانتزاس و یک سیاستمدار سابق است.

کتاب های کوستاس دوزیناس

حقوق بشر و امپراتوری