جورج ان ولاهاکیس

جورج ان ولاهاکیس

جورج ان. ولااهکیس دانشیار دانشگاه آزاد یونان در پاترا، یونان، و محقق همکار در موسسه تحقیقات تاریخی / بنیاد تحقیقات ملی یونان است. وی در رشته های فیزیک (کارشناسی ، 1983)، اقیانوس شناسی (کارشناسی ارشد، 1987) و تاریخ و فلسفه علوم (Ph.D. ، 1991) تحصیل کرده است. علاقه اصلی تحقیق وی تاریخ علم در جنوب شرقی اروپا است با تمرکز بر مطالعات تطبیقی ​​در چارچوب طرح به اصطلاح "مرکز حاشیه". وی در بسیاری از کنفرانس های بین المللی شرکت کرده و مقالات و کتابهایی به زبان های یونانی و انگلیسی منتشر کرده است. وی همچنین سردبیر مجلدات موضوعی و ویژه مجلات علمی است. وی عضو چندین انجمن دانشگاهی است. وی همچنین عضو خبرنگار آکادمی بین المللی تاریخ علوم و رئیس کمیسیون علوم و ادبیات DHST / IUHPST است. از جمله موضوعات تحقیق وی عبارتند از: تاریخ علوم در جنوب شرقی اروپا قرن 18 و 20)، علم و دین، ​​تاریخ علوم زمین، علوم و جامعه در کشور مستقل یونان، علوم و ادبیات. وی به عنوان محقق ارشد در چندین پروژه تحقیقاتی شرکت کرده و تعدادی کنفرانس بین المللی و ملی را ترتیب داده است.

کتاب های جورج ان ولاهاکیس

استعمار و علم