عسگر عسگری حسنکلو

عسگر عسگری حسنکلو

عسگر عسگری حسنکلو متولد سال 1354، دارای لیسانس زبان و ادبیات فارسی از دانشگاه علامه طباطبایی، 1377، فوق لیسانس زبان و ادبیات فارسی از دانشگاه تربیت مدرس، 1380، و دکتری زبان و ادبیات فارسی از دانشگاه تربیت مدرس، 1385 می باشد.

کتاب های عسگر عسگری حسنکلو

زمانه و آدم هایش