کتاب جامعه شناسی رمان فارسی

Sociology
کد کتاب : 21459
شابک : 978-6003760028
قطع : وزیری
تعداد صفحه : 360
سال انتشار شمسی : 1394
نوع جلد : زرکوب
سری چاپ : 1
زودترین زمان ارسال : 8 تیر

معرفی کتاب جامعه شناسی رمان فارسی اثر عسگر عسگری حسنکلو

رمان فارسی با عنایت به جنبه های اجتماعی و پیوند نزدیک با تاریخ معاصر بیشتر ا زشعر می تواند به پرسشهای جامعه شناختی جواب دهد. گسترش و تنوع رمان از وجوه فرم و محتوا درسالیان اخیر در جامعه ایرانی به حدی از رشد رسیده، که می توا ن از عصر رمان در ایران حرف زد، به ویژه ورود زنان به حوزه رمان و داستان نوعی تنوع در این فضا ایجاد کرده است، به گونه ای که حتی از شعر معاصر نیز پیشی گرفته است. علیرغم این حضور رمان نویسی فارسی نتوانسته جایگاه بایسته ای در جهان به دست آورد.
درکتاب «جامعه شناسی رمان» نویسنده کوشیده است از منظر جامعه شناسی به رمان فارسی بنگرد کتاب در شش فصل به مباحثی نظیرسیر ادبیات داستانی و انواع آن در ایران، چگونگی پیدایش رمان فارسی، تاریخچه ی رمان، انواع رمان فارسی ورمان اجتماعی فارسی می پردازد.
تحلیل و بررسی ده رمان برگزیده از دیدگاه جامعه شناختی و بررسی سیر کلی رمان فارسی با عنایت به جنبه های اجتماعی و پیوند نزدیک با تاریخ معاصر بیشتر ا زشعر می تواند به پرسشهای جامعه شناختی جواب دهد. گسترش و تنوع رمان از وجوه فرم و محتوا درسالیان اخیر در جامعه ایرانی به حدی از رشد رسیده، که می توا ن از عصر رمان در ایران حرف زد، به ویژه ورود زنان به حوزه رمان و داستان نوعی تنوع در این فضا ایجاد کرده است، به گونه ای که حتی از شعر معاصر نیز پیشی گرفته است. علیرغم این حضور رمان نویسی فارسی نتوانسته جایگاه بایسته ای در جهان به دست آورد. درکتاب «جامعه شناسی رمان» نویسنده کوشیده است از منظر جامعه شناسی به رمان فارسی بنگرد کتاب در شش فصل به مباحثی نظیرسیر ادبیات داستانی و انواع آن در ایران، چگونگی پیدایش رمان فارسی، تاریخچه ی رمان، انواع رمان فارسی ورمان اجتماعی فارسی می پردازد.

کتاب جامعه شناسی رمان فارسی

دسته بندی های کتاب جامعه شناسی رمان فارسی