کتاب فکر دموکراسی سیاسی

Political democracy
کد کتاب : 21568
شابک : 978-9643514099
قطع : وزیری
تعداد صفحه : 633
سال انتشار شمسی : 1387
نوع جلد : زرکوب
سری چاپ : 1
زودترین زمان ارسال : 29 دی

معرفی کتاب فکر دموکراسی سیاسی اثر محمد قراگوزلو

فکر دموکراسی سیاسی به مثابه توسعه سیاسی جامعه یکی از ارکان شکل دهنده توسعه متوازن است و بدون تحقق آن تصور جامعه توسعه یافته انگاره ای خام و موهوم خواهد بود. شکل گیری دموکراسی، به عنوان یک روند و جریان مستلزم پای بندی دولت ها و ملت ها به پاره ای لوازم اجتناب ناپذیر است. همان گونه که تشکیل دو پدیده دولت ملت نیز در شمار دست آوردهای مدرنیته است، برای استقرار تمام و کمال دموکراسی سیاسی، عینیت یافتن همه سویه مشارکت سیاسی به اندازه اجرایی شدن شایسته سالاری، ضروری است؛ همان طور که وجود نهادهای متکثر مدنی و به تبع آن پیدایش جامعه مدنی، به میزان ظهور احزاب، لازم و ملزوم است. صرف نظر از مفاهیم مستقلی که دو واژه تخصصی “توسعه” و “سیاست” دارند، در یک تعریف کلی از مفهوم توسعه سیاسی بر محور حداکثر توافق نخبگان علوم سیاسی، می توان “فراگرد (پروسه) دموکراتیزاسیون جامعه” را در جایگاه بدیل “توسعه سیاسی” نشاند و برای تحقق این فراگرد، مراحل متعددی را مد نظر قرار داد. قابل ذکر است که هر جامعه در دوره گذار به توسعه یافتگی سیاسی و استقرار دموکراسی با چالش هایی مواجه می شود، پیش نیازهایی را تولید می کند و لوازمی را به تمرین عمومی می گذارد که هریک به صورت مجزا با حاشیه های مربوطه، در کتاب حاضر مطرح و شرح داده شده است. نگارنده در این کتاب به نقد و بررسی مبانی اصلی دموکراسی با تاکید بر ظرفیت های سیاسی آن پرداخته است و از یک منظر، این کتاب مانیفست دموکراسی خواهی در جوامع توسعه نیافته است.

کتاب فکر دموکراسی سیاسی

محمد قراگوزلو
دكتر محمد قراگوزلو در هفتم خرداد ماه 1338 در تهران متولد شد. تحصيلات متوسطه را در تهران به پايان رساند. مدتى سردبير هفته نامه‌ى داخلى كانون پرورش فكرى كودكان بود. در سال 1354 دو كتاب مصور براى خردسالان با عنوان مار هفت سر و دريا كجاست توسط كانون منتشر كرد. ايشان از خرداد 1358 تحصيلات خود را به صورت نيمه حضورى در كالج عالى اسكياى سالزبورگ (رشته M.B.B.S) ادامه داد و ضمن استمرار مطالعه و تحقيق در عرصه‌ى فرهنگ و علوم سياسى به همكارى افتخارى با مطبوعات و مجلات معتبر پرداخت. نتيجه‌ى ...
دسته بندی های کتاب فکر دموکراسی سیاسی