منوچهر افسری

منوچهر افسری

منوچهر افسری نویسنده و مترجم ایرانی است. این مترجم کتاب های «گفت وگو در سیسیل» نوشته ی الیو ویتورینی، «دیروز های ما» اثر ناتالیا گنیزبورگ، رمان «تاریخ» الزا مورانته و «طوطی های سبز» جینو استرادا را از ادبیات ایتالیا ترجمه و منتشر کرده است.

کتاب های منوچهر افسری

داستان زندگی یک زن


دیروزهای ما


گفتگو در سیسیل


طوطی های سبز