سمیرا ابراهیمی

سمیرا ابراهیمی

کتاب های سمیرا ابراهیمی

تفاوت های خوش مزه


خداحافظی خوش مزه


هدیه های خوش مزه


کمک کن و ایمن بمان!


دوست خوش مزه


مامان خوش مزه


بابا بزرگ خوش مزه


مجموعه ی خانواده ی جورواجور


مجموعه ی زندگی این جوری


خانواده ی خوش مزه


مامان بزرگ خوش مزه


بابای خوش مزه


احساس خوش مزه


اشتباه خوش مزه


ترس های خوش مزه


افرادی که برایشان مهم هستی!


دوستانت را پیدا و انتخاب کن!


همیشه در حال یادگیری باش!


دوست داری یک نهنگ ببینی؟


طوطی دم دراز


بیشتر بخوانید

چگونگی خلق «شخصیت های کودک» در داستان ها

در این مطلب می خواهیم درباره ی چگونگی به تصویر کشیدن «شخصیت های کودک» در داستان ها صحبت کنیم و درک بهتری را از ویژگی های آن ها به دست آوریم.