بیتا ترابی

بیتا ترابی

بیتا ترابی متولد سال 1362 ، نویسنده و مترجم کتاب کودکان می باشد. او همچنین با نشریانی مانند سروش نوجوان، پندار، رشد جوان و... همکاری کرده است.

کتاب های بیتا ترابی

خواب بی پایان


تفاوت ها


تفاوت ها


شکل ها


رنگ ها


پوملو فیل فیلسوف 3


پوملو فیل فیلسوف 1


پوملو فیل فیلسوف 2


مجموعه توصیه های سلستن