فریبا منتظرظهور

فریبا منتظرظهور

فریبا منتظرظهورمتولد ۱۳۴۹ در شهر تهران، یک نویسنده و خبرنگار است. تحصیلات ابتدایی و متوسطه را در تهران سپری و در رشته کارشناسی اقتصاد نظری و کاردانی کامپیوتر تحصیلات خود را به اتمام رساند. پس از تجربه مشاغلی مانند مسئول شبکه کامپیوتری، حسابداری، معلمی، در سال ۱۳۸۲ به روزنامه‌نگاری پرداخت. وی دوره خبرنگاری را در دفتر مطالعات و تحقیقات رسانه‌ها گذراند و به عنوان خبرنگار آزاد در روزنامه‌ها و مجلات گوناگون به نشر گزارش و مصاحبه اقدام نمود.منتظرظهور در سال ۱۳۸۶ به داستان‌نویسی روی آورد.

کتاب های فریبا منتظرظهور

دزده کشی


هیاهوی کوهسار


هر از گاهی بنشین