شاپور بهیان

شاپور بهیان

شاپور بهیان متولد 26 آبان 1341 در مسجد سلیمان ، مترجم و نویسنده ی ایرانی می باشد. او دارای مدرک دکتری جامعه شناسی نظری فرهنگی از دانشگاه تهران در سال 1387 است.

کتاب های شاپور بهیان

کافکا: به سوی ادبیات اقلیت


بوف کور هدایت ،رمانی غربی


ریموند چندلر


رکوئیم برای یک راهبه


در سرزمینی دیگر


پیش درآمدی بر شناخت رمان


چکامه ی گذشته: مرثیه ی زوال


جامعه شناسی پست مدرنیسم