فرزانه طاهری

فرزانه طاهری

فرزانه طاهری در ۱۶ آبان ۱۳۳۷ در تهران زاده شد. پدرش پرویز طاهری افسر شهربانی و مادرش اقدس خیرالدین زنی اهل کتاب و ادبیات بود. فرزانه پس از پایان مدرسه رشته ادبیات را در دانشگاه تهران ادامه داد. سپس با هوشنگ گلشیری، نویسنده سرشناس ایرانی ازدواج کرد و یک پسر و یک دختر به دنیا آورد. طاهری از زمان تحصیل به کار ترجمه می پرداخت. پس از آن نیز مدتی در حوزه علوم مرکز نشر دانشگاهی به ویراستاری پرداخت و مدتی نیز در مرکز مطالعات و تحقیقات شهرسازی - معماری ایران به کارهای ترجمه و ویراستاری پرداخت. اما بعد از آن حرفه ترجمه را به طور جدی و تخصصی در پیش گرفت و به زودی «در محافل فرهنگی به عنوان یک مترجم دقیق و آگاه شناخته شد.» او در زمینه های ادبیات داستانی، روان شناسی، شهرسازی و معماری، علوم سیاسی ترجمه می کند. پس از درگذشت هوشنگ گلشیری در سال ۱۳۷۹فرزانه طاهری مدیریت بنیاد هوشنگ گلشیری را برعهده دارد.

کتاب های فرزانه طاهری

گروتسک


درسگفتارهای ادبیات اروپا


ژانر


درسگفتارهای ادبیات روس


پطرزبورگ


خانم دلوی


داستان کوتاه


مبانی نقد ادبی


سیلویا بیچ و نسل سرگشته


درباره عکاسی


مسخ


سرود کریسمس


استعاره


مسخ و درباره مسخ


عطش آمریکایی


اکسپرسیونیسم


در دل گردباد


پیکارسک


معمای آقای ریپلی


سن ژون پرس


مردی دیگر